Şamionova Nuriyə

Anadan olduğu yer

  Azərbaycan Reaspublikası,Bakı şəh.

Təvəllüdü

 20.08.1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə  fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 -

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 03.00.18

 Hidrobiologiya

  Xəzər dənizində Pontogammarus maeoticus (Soüinsky) yanuzən xərçənrinin ekoloji-energetik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  27

  7

  4

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.      Mnemiopsis leydi (Agassiz)daraqlısının ktenalarla çoxalması Xəzərdə ilk dəfə qeydə alınmışdır.

2.      İlk dəfə olaraq Mnemiopsis leydi daraqlısını bitkilərin spirtli cövhərində saxlamaq metodunu hazırlamışdır. 1 patenti var,  İ 2015 0077.

Elmi əsərlərinin adları

1.       Биологическое агрязнение Каспийского моря. – Конференция, освященная 110-летию «КаспНИРХ», Астрахань, 2007, с.212-214.

2.      Фиксация гребневика Mnemiopsisleydiв спиртовой настойке коры дуба. – жур. «Успехи современного естествознания», 2011, 5, с.144.

3.      To the study of fixation of ctenophore Mnemiopsisleydi  - European journal of natural history, 2011, Т4, с.24

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA ZoologiyaInstitutu  

Vəzifəsi

Böyük  elmi işci

Xidməti tel.

 -

Mobil tel.

 0707942603

Ev tel.

5944339

Elektron poçtu

Nuriya_zoologist@mail.ru