Şamionova Nuriyə

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Reaspublikası, Bakı şəh.

 

Təvəllüdü

20.08.1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.18

Hidrobiologiya

Xəzər dənizində Pontogammarus maeoticus (Sowinsky) yanuzən xərçənginin ekoloji-energetik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

32

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

15

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Mnemiopsis leydi (Agassiz) daraqlısının ktenalarla çoxalması Xəzərdə ilk dəfə qeydə alınmışdır.

2. İlk dəfə olaraq Mnemiopsis leydi daraqlısını bitkilərin spirtli cövhərində saxlamaq metodunu hazırlamışdır. 1 patenti var,  İ 2015 0077.

Elmi əsərlərinin adları

1.Биологическое агрязнение Каспийского моря. – Конференция, освященная 110-летию «КаспНИРХ», Астрахань, 2007, с.212-214.

2.Фиксация гребневика Mnemiopsisleydiв спиртовой настойке коры дуба. – жур. «Успехи современного естествознания», 2011, 5, с.144.

3.To the study of fixation of ctenophore Mnemiopsisleydi  - European journal of natural history, 2011, Т4, с.24

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Böyük  elmi işci

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 70) 794 26 03

Ev tel.

(+994 12) 594 43 39

Faks

 

Elektron poçtu

Nuriya_zoologist@mail.ru