Muxtarov Hafiz Şahhüseynoğlu

Anadan olduğu yer

Ermənistan SSRİ,

Amasiya rayonu, Yeniyol kəndi 

Təvəllüdü

08.02.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.08

Zoologiya

“Sərçəkimi quşların yuvalama dövründəakustik vəərazi davranışı”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdəçıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan vəindeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68


23

 

 

əlliflik şəhadətnamələrinin vəpatentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Etoloji amillərin həşəratyeyən quşların həyatında mühüm rolu müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da kənd təsərrüfatı və yeni salınmış meşə sahələrinə onları cəlb etmək və ziyanvericilərə qarşı bioloji mübarizədə istifadə etməyə geniş imkan açır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. H.Ş.Muxtarov, M.Ə.Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportunun ornitofaunası və quşların təyyarılırlı toqquşmasının qarşısının alınması tədbirləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyə.tinin əsərləri. C.5, N 1., Bakı, 2013, s. 30-34
  2. H.Ş.Muxtarov, R.Ə.Hüseynov Xəzərdə antropogen təsirlər nəticəsində yaranmış ekoloji fövqəladə vəziyyətin onun eko-bioloji və ornitokompleksinə təsiri xüsusiyyətləri. “Dəniz nəqliyyatında innovative texnologiyalar”. X Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı. 2015. S.66-71
  3. İ.R.Babayev, H.Ş.Muxtarov, R.Ə.Hüseynov Number density, dynamics, concentration places and status of species from the genera diving ducks (Aythya Boil., 1822) and mergansers (Mergus Linn., 1758) in the South part of the Azerbaijan sector of Caspian Sea.

Respublika, beynəlxalq vəxarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1992-1996- Bakı Avropa litseyi, Zəngi litseyi

2002-2007 – Bakı ş. 10 saylı orta məktəb direktoru

2009-2016-FHN-nin akademiyasında baş müəllim

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif vəmükafatları

AAR-nın FHN-nin 10 illik (2005-2015) yubileyi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının Yubiley Medalı” ilə təltif olunub.

Əsas iş yeri vəünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, AZ 1004, Bakı, keçid 1128, məhəllə504. 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 50) 33474 61 

Ev tel.

(+994 12) 3238051 

Faks

Elektron poçtu

nicatm1992@mail.ru