Kərimov Tahir Ərşad oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Qax rayonu

Təvəllüdü

22.12.1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

V.Lenin ad. Pedaqoji  İnstitut 

Elmi dərəcəsi

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

 Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

Selen mikroelementi və E vitamininin  quş  orqanizmində  maddələr  mübadiləsinə, boy və inkişaflarına  təsiri  öyrənilib


31 10.02

Heyvanların  yemlənməsi  və  yemlərin texnologiyası

Selenit natrium  və E vitamininin  quşların nəslvermə xüsusiyyətlərinə, embrional inkişaflarına və maddələr mübadiləsinin bəzi göstəricilərinə təsiri  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

99


22


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Nadir və  çoxsaylı  quş  növlərinin  biologiyasının, ekologiyasının  öyənilməsi   və  onların  qorunması  

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda ev heyvanlarının biomüxtəlifliyi (növləri, cinsləri) kolloktiv (elmi red. Akademik M.Ə.Musayev) Bakı,Elm, 2004, 308 s.

2. Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti. Bakı,2008, 134 s..

3. Azərbaycanın  Mühüm  Ornitoloji  Əraziləri (Böyük və Kiçik Qafqaz, Cənub bölgəsi), II cild, Bakı, 2011,144 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Abşeron rayonu, Qobu Orta məktəbi 1969-1971, biologiya  müəllimiH.Əliyev ad. Müasir Təhsil Kompleksi 2001-2012, ornitoloq 

Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan  Ornitoloji  Cəmiyyəti, elmi  katib 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Zoologiya İnstitutu. AZE.1073,Bakı, məhəllə 504,keçid 1128 

Vəzifəsi

Aparıcı  elmi  işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 55) 519 62 47 

Ev tel.

(+994 12) 538 03 06 

Faks

 

Elektron poçtu

tahir.ornit@gmail/com