Kərimova İhamə Güdrət qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Siyəzən rayonu, Səadan kəndi

Təvəllüdü

31.01.1964 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


03.00.09

Entomologiya

“Meteorus versicolor Wesm. və Rogas rossicus Kok. (Hym.Braconidae) parazitoidlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların Tephrina arenacearia Den.et Schiff.-in (Geometridae) sayının tənzimlənməsində rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78
 

30

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

7 tematik işin və müxtəlif Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 7 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur. 80 elmi əsərin (10 tezis, 70 məqalə), 1 elmi tövsiyyənin müəllifi və 2 kitabın elmi redaktorudur. Məqalələrindən 30-u xarici mətbuatda (Avstriya, Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Yunanıstan, Polşa, Gürcüstan, Abxaziya, İndoneziya, Hindistan, İran) çap olunmuşdur. Azərbaycanın Qırmızı kitabının II nəşrinin Böcəklər bölməsinin tərtibatçısıdır. Hal-hazırda Azərbaycanın torqanadlı həşəratları (Neuroptera) üzərində elmi tədqiqat işi aparır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. G. Kerimova, V.A. Krivokhatsky Current composition of the fauna of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) of Azerbaijan Caucasian Entomological Bulletin Vol. 14. No. 1 Russian Academy Of Sciences Southern Scientific Centre, Rostov on Don,   2018.pp. 55-66
  2. İ.G. Kerimova, V.A. Krivokhatsky About Fauna and Distribution of Owlflies (Neuroptera, Ascalaphidae) in Azerbaijan International Artvin Symposium. 18-20 October 2018 Abstract Book. Pp.33
  3. Victor A. Krivokhatsky, Ilhama G. Kerimova, Vasilyi V. Anikin, Dmitryi M. Astakhov, Anna I. Astakhova, Elena V. Ilyina, Igor S. Plotnikov and Julia V. Samartseva. Antlions (Neuroptera, Myrmeleontidae) along the North Caspian shore; distributional analysis and zoogeographical division of Caspian coast of Russia// J. BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X. Volume 21, Number 1, January 2020 E-ISSN: 2085-4722. DOI: 10.13057/biodiv/d210134
  4. Snegovaya, N. Yu., Petrov, V. A. & Kerimova, I. G. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 2020.6 (3), 317–323. http://zoobank.org/References/ C2DB67A4-832C-4091-B207-1AD160F21F4B, ISC Impact factor: 0.705, ISC grade: Q1

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti 

Pedaqoji fəaliyyəti

 2 il

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu A.Abbaszadə küç. k.1128, m.504, Az1004 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397359 

Mobil tel.

(+994 70) 711 96 70 

Ev tel.

(+994 12) 3467425

Faks

 

Elektron poçtu

ilkershah@mail.ru