Əhmədova Nərgiz Əli qızı

Anadan olduğu yer

Bakı, Azərbaycan 

Təvəllüdü

09.08.1962 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət  Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.08

Zoologiya

“Qərbi Azərbaycanın xam və becərilən torpaqlarının infuzor faunası və “Karate”, “Peqas” və “Nurel-D” insektisidlərinin onlara təsiri” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Şimal-şərqi Azərbaycanın  torpaqlarında 126 sərbəstyaşayan  infuzor növü qeydə alınmışdır. Onlardan 50 növü Qafqaz faunası, 60 isə Azərbaycan  faunası ücün ilk dəfə olaraq tərəfimizdən qeyd edilmişdir.

Əldə edilmiş nəticələrə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, insektisidlərdən ” Nurel-D”-nin toksikliyinin  “Karate” və “Peqas” a nisbətən daha cox saxlanmasına baxmayaraq, toksiklik  dərəcəsinə görə birinci yerdə “Karate”, ikinci yerdə “Peqas”, ücüncü yerdə isə “Nurel-D” durur.   

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Kiçik Qafqaz dağlarının Qərbi Azərbaycan hissəsinin xam və becərilən torpaqlarının infuzorlar faunasına insektisidlərin təsiri. Moskva, Umum.konfr.əsərləri. 2007, I hissə, s.69-77.

2. Cənub-şərqi Azərbaycanın torpaq biotoplarında sərbəstyaşayan ibtidailərin biomüxtəlifliyi və şaquli paylanması. Zoologiya institutunun əsərləri.  Bakı, 2012, cild 30, №2, s. 110-116.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA  Zoologiya institutu, AZ1073, m.504, k.1128, Bakı, Azərbaycan 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 50) 480 07 79

Ev tel.

(+994 12) 432 16 52 

Faks

 

Elektron poçtu

nargizahmedova@mail.ru  n.ahmadova@zoology.science.az