Aslanov Oktay Xəlil oğlu

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

07.08.1952 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
03.00.08

Zoologiya

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində yırtıcı Prosigmata (Acariformes: Trombidiformes) gənələrinin faunası və landşaft-biotop üzrə yayılması  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31


11


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Palearktika faunası üçün 1 yeni növ (Robustocheles hilli), Qafqaz faunası üçün  yeni 9 fəsilə, 24 cins və 68 növ, Böyük Qafqaz faunası üçün  yeni 2 cins və 11 növ, Azərbaycan faunası üçün  yeni 8 fəsilə, 32 cins və 38 növ aşkar edilib. Dünyada ilk dəfə olaraq: onurğalı heyvanların üzərində Raphignathoidea (Camerobiidae fəsiləsinə aid olan Tycherobius superbus növünün dişisi) fəsiləüstünün nümayəndəsi tapılıb; Bdelloidea fəsiləüstündən olan gənələrdə ictimai davranış aşkar edilib (Bdellidae fəsiləsinə aid olan Bdellodes montanus və Neomolgus clypeatus növlərin fərdləri birgə tutucu tor qururlar); Erythraeoidea fəsiləüstünə aid olan gənələrdə tor ifraz etmə qabiliyyəti və ictimai davranış aşkar edilib (Smarididae fəsiləsindən olan Fessonia sp. növünə aid olan gənələr onlarca yığılıb tordan baramalar tikirlər, sonra isə baramanın içində qışlayırlar); Bdellidae fəsiləsinin Bdella taurica, Bdellodes montanus və Neomolgus clypeatus növlərinə aid olan gənələrin biologiya və ekologiyası öyrənilib. Palearktikada ilk dəfə olaraq və dünyada ikinci dəfə: Cunaxa setirostris (Cunaxidae fəsiləsi) növünün erkəyi tapılıb; örtülütoxumlular bitkilərin çiçəklərində yırtıcı aktinedid gənələr tapılıb (Bdella muscorum və Anystis baccarum növlərinə aid olan gənələr Böyük Qafqazın subalp qurşağında çətirçiçəklilər fəsiləsinə mənsub olan tütəkcənin və kəklikotunun çiçəklərində aşkar edilib). Qafqazda ilk dəfə: üzüm bağlarında Stigmaeidae, Camerobiidae və Erythraeidae fəsilələrin nümayəndələri tapılıb; Hondvana növü aşkar edilib-Storchia robustus (Stigmaeidae fəsiləsi). Növ Yeni Zellandiyanın Avstraliyadan ayrımaqdan qabaq əmələ gəlib; yırtıcı aktinedid gənələrinin landşaft qurşaqlar, landşaftlar, şaquli qurşaqlar və bioxorlar üzrə yayılması öyrənilib. Həmçinin onlar ekoloji qruplara ayırılıb; üzümlüklərdə yaşayan yırtıcı aktinedid gənələrin faunası öyrənilib.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Trombidiform gənələr yarımdəstəsi. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. II. Buğumayaqlılar kitabında. Bakı, Elm-2004, səh.64-73.  

2. Azərbaycan üzümlüklərinin aktinedid (Acariformes, Actinedida) gənələri. Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 28, 2006, səh. 93-101.

3. Azərbaycan üzümlüklərinin fitoseid (Parasitiformes: Mesostigmata: Phytoseiidae) gənələri. AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, 2007, №3-4.  96-101.

4. Azərbaycanın Cheyletidae (Acariformes, Actinedida: Cheyletoidea) fəsiləsinə aid olan gənələr. Dağ ekosistemlər və onların komponentləri. Beynəlxalq konfransın əsərləri. 13-18 avqust 2007. Moskva şəhəri, KMK elmi nəşrlər cəmiyyəti, səh. 66-68.

 5.  Azərbaycan üzümlüklərinin yırtıcı aktinedid gənələri (Acariformes, Actinedida). “Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri”, 2008, I cild,  səh. 210-216

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu. A.Abbaszadə küçəsi, məhəllə 504, keçid 1128 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 51) 9707783 

Ev tel.

(+994 12) 5398198 

Faks

Elektron poçtu