Əliyeva Sara İsmayıl

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu 

Təvəllüdü

27 iyun, 1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
03.00.08

Zoologiya

“Şəmkir su anbarı vətəgə balıqları (çəki, çapaq, sıf) körpələrinin biologiyası” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Şəmkir su anbarında məskunlaşmış çapaq, çəki və sıf  balıqlarının strukturu, çoxalma biologiyasını ətraflı tədqiq etmiş, balıq körpələrinin bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq-Abramis brama orientalis Berg və çəki-Cyprinus carpio (Linne) populyasiyalarının strukturu və ekologiyası  Azərbaycan Aqrar elmi, 2010 №  3-4, səh.124-126.

Quliyev Z.M. Əliyeva S.İ.  Şəmkir  su anbarında (Kür hövzəsi) çapaq (Аbramis brama orientalis Berg), çəki  (Cyprinus carpio Linne) və sıfın (Sander lucioperca Linne) bioloji xüsusiyyətləri.  Bekkerovun xatirəsinə həsr olunmuş Birinci Beynəlxalq Konfrans (27-29 May, 2010), Volqoqrad, 2010, s. 425-428

Əliyeva S.İ. Şəmkir  su anbarında çapaq, çəki və sıfın qidalanmasına dair. Avroasiya Innovasiya Universitetinin bülleteni, Pavlodar, Qazaxıstan, N 1 (45) 2012. s. 134-138.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1073, AzərbaycanRespublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi

Elmi katib

Xidməti tel.

(012) 539 73 53 

Mobil tel.

Ev tel.

Faks

(012) 539 73 53 

Elektron poçtu

sara-celebi@hotmail.com