Zinyət Bafadar qızı Şahverdiyeva

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Neftçala şəhəri

 

Təvəllüdü

 31.07.1984

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 BDU

Elmi dərəcəsi

Magistr

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı


24.13.01
Entomologiya
Azərbaycanda şəkər çuğundurunun zərərvericiləri, təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların bioloji tənzimlənməsində rolu olan entomofaqları. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

   

  5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Çuğundur kök mənənəsinin bioekoloji xüsusiyyətləri

2.Azərbaycanda adi dəvədəlləyinin (Mantis religiosa Linnaeus, 1758) yayılması barədə qısa məlumat

3.Fərat çapağanı (Megacephala euphratica Dejean İn Latreille & Dejean, 1822) haqqında

4.Azərbaycanda  Fərat çapağanın (Megacephala euphratica Dejean İn Latreille & Dejean, 1822)Bioekologiyasına dair

5.Aromia(Aromia) moschata ssp.Ambrosiaca Steven,1809 və Stromatium unicolor Oliver,1795 populyasiyalarının ekoloji göstəriciləri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

  

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Kiçik laborant

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+994 50 ) 531-72-64

Ev tel.

 (+994 50 ) 538-28-95

Faks

 

Elektron poçtu

zinyat@zoology.science.az
Pule1988@mail.ru