Səliqə Qalib qızı Qazi

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri

 

Təvəllüdü

 21.05.1978

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 ADPU

Elmi dərəcəsi

Magistr

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı


24.13.01
Entomologiya
Azərbaycanda şəkər çuğundurunun zərərvericiləri, təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların bioloji tənzimlənməsində rolu olan entomofaqları. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

   

  7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Çuğundur kök mənənəsinin bioekoloji xüsusiyyətləri
2.Şəkər çuğundurunun zərərvericisi olan çuğundur birəciyinin bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri
3.Şəkər çuğundurunna ziyan verən kəpənəklər
4.Şəkər çuğunduruna zərər verən böcəklər
5.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının moniyeziyalarının aralıq sahibi olan zirehli gənələr
6.Azərbaycanda tut bitkisinin zərərverici entomofaunasına yeni əlavə
Şəkər çuğundurunun bəzi zərərvericilərinin bioekologiyasına dair.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

  

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Kiçik elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+994 51 ) 535-05-06

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

saliga@zoology.science.az
Seliqeqazi08@gmail.com