Səbinə Şahruddin qızı Həsənova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

 

Təvəllüdü

 10.06.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

doktorant

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

2413.01
Entomologiya
Yeddi nöqtəli  parabüzənin bioekolji və fizioloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

   

  5

  2

  2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Həsənova S.Ş. Coccinella septempunctatanın (Coleoptera, Coccinellidae) inkişaf xüsusiyyətləri. Zoologiya institutunun əsərləri,  cild 33. №1, 2015, s.32-35
  2. Hasanova S.Sh., Ahmadov B.A. The role of coccinellids  (Coccinellidae) in suppression of the number of Aphids craccivoraKoch,1854, and  Aphids craccivora Glover, 1877. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2016, 4(3), pp.234-237
  3. Həsənova S.Ş. Azərbaycanda parabüzənlərin öyrənilməsi və perspektivləri. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans.IV hissə.. Konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunub.Gəncə 2016. s.61-63
  4. Həsənova S.Ş. Azərbaycanda Harmonia  axyridis Pallas, 1773 (Coleoptera : Coccinellidae) növü haqqında bəzi məlumatlar.  Azərbaycan  zooloqlar  cəmiyyətinin əsərləri, Сild 34,  № 2 , 2016, s.43-47
  5. Hasanova S.Sh., Ahmadov B.A. Factors influencing the reproduction of the sevenspot Ladybird (Coccinella Septempunctata, Coleoptera: Coccinellidae) . Journal of Entomology and Zoology Studies, 2017, 5(2), 394-397

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

  

Təltif və mükafatları

 AMEA Zoologiya İnstitutunun  ən fəal gənci, AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Kiçik elmi işçi

Xidməti tel.

 (+994 12) 539-73-71

Mobil tel.

 (+994 51 ) 971 11 61

Ev tel.

 (+994 12) 491-19-27

Faks

 

Elektron poçtu

s.hasanova@zoology.science.az
Sabrina_bdu@hotmail.com