Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

18.01.1962 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d.

Elmi adı

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

03.00.09.
Entomologiya
Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında ağ amerika kəpənəyinin (Hyphantria cunea Drury) parazitlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1987-ci ilin mart və noyabr aylarinda Moskva şəhərində MDPİ-nin üzvi və biokimya kafedrasinda iş stajı keçmişdir.1989-cu ilin oktyabrinda Sankt Peterburq şəhərində kecirilən Umumittifaq Entomoloqlar Cəmiyyətinin X qurultayinda məruzə ilə çıxış etmişdir. Azərbaycan respublikasi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Respublika Bitki Mühafizəsi Stansiyasına, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim olunmuş “Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kompleks mübarizə tədbirləri”, 2001-ci ildə “Azərbaycanın Böyük Qafqaz meşələrində tək ipəksarıyanına qarşı mübarizə tədbirləri” (2005-2010-cu illərdə) adlı tövsiyyələrin hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. 8 tematik işin əsas icraçılarından biri olmuşdur.İ.A.Nuriyeva Azərbaycan Milli Elm Fondunun təsis etdiyi grant "Azərbaycanda tək ipəksarıyan, təbii düşmənləri və sahib bitkiləri" (2008-2010-cu illər) layihəsinin rəhbəri, Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin "Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların bioekologiyası və təbii düşmənləri"(2008-010-cu illər) qrant layihəsinin iştirakçısı,"Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisində) entomofaunanın vəziyyəti"(2011-2013-cü illər) layihəsinin rəhbəri olmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanda Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera, Arctiidae) parazitoidlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri.Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4-7 Eylül, 2002. Ərzurum-Türkiyə.s.161-166.

2.Azərbaycanın karabid böcəklər (Coleoptera, Carabidae) faunasına dair. AMEA Xəbərlər, cild 63, №5-6, Bakı, “Elm”, 2008.s.81-86.

3.Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının karabid böcəkləri haqqında. I Beynəlxalq elmi-praktiki konfras. Volqoqrad-2009.s. 476-479. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 “Alimlərin Fermerlərlə Əlaqəsinə Yardım İctimai Birliyinin” rəhbəri - sədri 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

 (+994 12) 5397359 

Mobil tel.

 (+994 50) 7247938 

Ev tel.

 (+994 12) 5051753 

Faks

 

Elektron poçtu

irada@zoology.science.az
irada_nuriyeva@hotmail.com