Mətanət Oruc qızı Qubadova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Füzuli

 

Təvəllüdü

06.06.1987

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Magistr

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

2413.01

entomologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 3

 

 2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Мустафаева Г.А., Мустафаева И.Э., Кулиева М.О., Аскеров А.М. Разведение энтомофагов тутовой щитовки (Pseudaulacaspis pentoginae TARG.TOZ) в Азербайджане. Одесса, 2013
  2. Yusifov E.F., Mustafayeva G.Ə., Quliyeva M.O. Azərbaycanda bəzi unlu yastıcalar (Homoptera, Pseudococcidea ) və onların entomofaqları haqqında . Zoologiya institutunun əsərləri, 2016
  3. Мустафаева Г.А., Гулиева М.О. Cпособ разведения паразитов щитовок (Homoptera, Diaspididae) в Aзербайджане. Международная научно-практической конференция «Биотехнологические системы производства и применения средств биологизации земледелия» Одесса,2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Kiçik elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 732 62 65

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

matanat@zoology.science.az
quliyeva_m.o@inbox.ru