Səbinə Nizami qızı Bünyatova
Böyük Elmi İşçi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 21.02.1983
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
  Elmi Rütbəsi: Böyük elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2401.01
İxtisas Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı: Cənub-şərqi Azərbaycanın təlxələrinin (Colubridae) bioekoloji xüsusiyyətləri
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 28
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 6
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 5
   Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr Hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı: 2
   Əsas Elmi Nailiyyətləri:

S.N.Bunyatovanın elmi fəaliyyəti suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin, o cümlədən ilanların (Serpentes) faunistik xüsusiyyətlərinin, biolo­giyasının, sistematikasının, ekologiyasının öyrənilməsinə, həmçinin nadir növlərin qorunması məsələlərinə həsr olunmuşdur.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)

 

► Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).

 

► Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae) yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012

 

► Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013

 

► Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:

• Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

• Zoologiya İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər          şurasının sədri

  Pedaqoji Fəaliyyəti:  
  Digər Fəaliyyəti:  
  Təltif və Mükafatları:  
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Böyük elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 439 73 71

Mobil Telefon: (+994 55) 759 96 98

Ev Telefonu: (+994 12) 375 81 54

Faks:  
  Elektron Poçtu:

• sabina@zoology.science.az

• s_bunyatova@mail.ru