Qiyas Nağı oğlu Quliyev
Quru Onurğalıları Laboratoriyasının Müdiri Vəzifəsini İcra Edən
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Neftçala r-nu, Aşağı Qaramanlı kəndi
  Təvəllüdü: 14.03.1947
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə elmlər doktoru
  Elmi Rütbəsi: Böyük elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2401.01
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı:

“PhD-Azərbaycanda yayılmış Microtinae yarımfəsiləsinə aid olan çöl siçanlarının müqayisəli kariologiyası (Sitotoksonomiya və təkamül baxımından)”

  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2401.01
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı: “PD-Azərbaycanda yayılmış gəmiricilərin kariologiyasının təkamül aspekti”
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı:  
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:  
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı:  
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı: 2
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

Azərbaycan ərazisində gəmiricilərin (Rodentia dəstəsi) 27 növünün xromosom yığımı tədqiq edilmişdir. Gəmirici növlərinin yayilması və sistematikası təftış edilmiş və Mus, Sylvaemus və Microtus cinslərində yeni növlər qeydə alınmışdır. Mus cinsində Mus musculus növündən başqa Avropada Mus domesticus növü ilə simpatrik yayılmış Mus macedonicus növü; Sylvaemus cinsində - 4 növ (S. uralensis, S. ponticus, S. fulvipectus, S. hyrcanicus), Microtus cinsinin Terricolа yarımcinsində M. schelkovnikovi, M. daqestanicus и M. majori növlərindən başqa M. nazarovi növü qeydə alınmışdır.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Саблина О.В., Раджабли С.И., Мейер М.Н., Маликов В.Г., Кулиев Г.Н. Karioloji məlumatlar əsasında Chionomys (Rodentia, Microtinae) cinsinə daxil olan çöl siçanlarının sistematik vəziyyəti // Зоологический журнал Академии Наук, том LXVII, выпуск 3, Москва: издательство наука, 1988, c. 472-475.

 

► Gias N. Kuliev and John W. Bickham. Azərbaycan ərazisində yayılmış dörd gəmirici növünün kariotipi (Muridae: Arvicolinae) // General Notes, Texas J. Sci. 55 (3), USA, 2003, p. 271-277. http://www. freepatententsonline. Com / article /Texas-Journal Science/108912118.html.

 

► Gias N. Kuliev and John.W. Bickham. Azərbaycanda yayılmış Kol çölsiçanlarının karioloji qohumluğu və Biomüxtəlifliyi: Böyük və Kiçik Qafqaz Dağlarında yayılmış növlərin differensasiyası // Texas Tech University. Natural Science Research Laboratory. Occasional papers, Museum of Texas Tech University. № 291. 21 april 2010, p. 1-14. . http: // www. nsrl. ttu. Edu / publications / opapers / ops / OP 291. pdf.

 

► Попытка гибридизации трех видов лесных мышей (Sylvaemus uralensis, S. fulvipipectus, S. ponticus) различных географических популяций обыкновенной полевки (Microtus arvalis) Азербайджана. Вестник Харьковского Университетета, серия «Биология», 2012 г., в. 15 (№1008), с. 129-135.

 

► IMPACT OF TROPHIC CONDITIONS ON BIOLOGICAL PARAMETERS OF GRIFFON VULTURES IN AZERBAIJAN. XIII международная научно-практическая конференция. Научная публикация «Современные концепции научных исследований» Россия. Москва 29-30 апреля 2015.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:  
  Pedaqoji Fəaliyyəti: 28 il
  Digər Fəaliyyəti:  
  Təltif və Mükafatları:

► 2005-ci ildə AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq AMEA-nın Fəxri fərmanı.

 

► Meждународный Научный фонд Джоджа Сороса Диплом победител Конкурса 1993-1994 гг.

 

► Всеукраiньска Грамодьскаорганiзацiя «украiнське товариство генетикiв i селекцiнерiв им.Вавилова» Дiплом нагороджусться. 23.09.2014.

 

► Евроазийский союз ученых-EURASIAN UNION OF SCIENTISTS СЕРТИФИКАТ

 

ХIII Международная научно-практическая конференция. «Современная концепции научных исследований» IMPAKT OF TROPHIC CONDITIONS ON BIOLOGICAL PARAMETERS OF GRIFFON VULTURES IN AZERBAIJAN

  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Quru onurğalıları laboratoriyasının müdiri vəzifəsini icra edən
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 5397371

Mobil Telefon: (+994 50) 362 10 12

Ev Telefonu: (+994 12) 530 13 18

Faks: (+994 12) 539 73 53
  Elektron Poçtu: • giyas@zoology.science.az
• qiyas_q@mail.ru