Mahir Əli oğlu Hüseynov
Böyük elmi işçi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 25.02.1951
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
  Elmi Rütbəsi: Böyük elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2429.01
İxtisasın Adı: Parazitologiya
Mövzunun Adı: “Xəzər dənizinin Dəvəçi limanı və Kiçik Gızıl-Ağac körfəzində balıq və amfibilərin ibtidai qan parazitləri”
  Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2429.01
İxtisasın Adı: Parazitologiya
Mövzunun Adı: “Azərbaycanda baliq, amfibi və su reptililərinin ibtidaiqan parazitləri (fauna, sistematika, ekologiya və biologiya)
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 46
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 24
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 5
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

1984 ildən 2008 ilədək Azərbaycanın 15 su hövzəsində onurğalı heyvanların 3 sinfinə, 15 fəsilinə, 47 növünə və yarımnövünə aid 4299 fərd və bir hibrid, həmçinin Piscicola geometra zəlisinin 380, Hemiclepsis marginata zəlisinin isə 123 fərdi parazitoloji yarma yolu ilə analiz edilmişdir. Azərbaycanın su hövzələrində 20 növ ibtidai qan paraziti qeydə alınmışdır. Bunlardan 14-ü Trypanosoma cinsinə, 4–ü Cryptobia cinsinə, 1-i Hepatozoon cinsinə, 1–i Haemogregarina cinsinə, bir növ isə Filaria cinsinə aiddir. İki tripanosom növü elm üçün yenidir, 18 qan paraziti növü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilir. Trypanosoma və Cryptobia cinslərinin bütün tapılan növlərinin politomik təyinatı tərtib edilmişdir.
İlk dəfə olaraq Hemiclepsis marginata zəlisinin orqanizmində Pelophylax ridibundus göl qurba-ğasının paraziti olan Trypanosom aneveulemai-rei–nin çoxalması müşahidə edilmişdir

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Xaybulayev K.X., Hüseynov M.Ə. Karp və lil balığının olan trypanosoma (Trypanosoma) və kriptobiyanın (Cryptobia) inkişafının Piscicola geometra zəlisində öyrənilməsi. // Parazitologi-ya”, cild XIX, bur. 1, 1985, səh. 75-77.

 

► Hüseynov M.Ə. Xəzər Dənizinin Dəvəçi limanında göl qurbağasının qanından 2 yeni trypanosom növü tapılmışdır. // Parazitologiya”, cild 22, bur. 6, 1988, səh. 506-508.

 

► S.Y. Utevsky, A.I. Zinenko, A.A. Atemasov, M.A. Huseynov, O.M.Utevska and A.Y.Utevsky. Tibb zəlisinin (genus Hirudo) İberia yarımadası, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılması haqqında yeni məlumat. // Lauterbornia 65: D-86424 Dinkelscherben, 2008-11-15, səh. 119-130.

 

► Hüseynov M.Ə. Göl qurbağası Pelophylax ridibundus – nın qan paraziti olan Trypanosoma neveulemaire - nın həyat siklinin Hemiclepsis marginata zəlisində öyrənilməsi. // V.M.Karazin adına Xarkov Dövlət Universitetinin “Xəbərləri” № 971, bur. 14, 2011, səh. 103-111

  Digər Fəaliyyəti: Ukraynanın Zaporojye Dövlət Universitetinin “Vestnik” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Böyük elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 71 73

Mobil Telefon: (+994 50) 329 47 83

Ev Telefonu: (+994 12) 493 74 68

Faks:  
  Elektron Poçtu: • mahir@zoology.science.az
• gus_mair@mail.ru