Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva

 

Anadan olduğu yer

Gürcustan Respublikası Tbilisi şəhəri

 

Təvəllüdü

01.04.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

N.Narimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru 

Elmi adı

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

3400.02
Əczaçılıq kimyası və farmakoqnoziya
Erinitin, izosorbid dinitrat və izisorbid-5-mononitratın farmakokinetikası  

Doktorluq (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

2406.02
Biokimya
Zaqafqaziya gürzəsi (Vipera lebetina obtusa) zəhərinin biokimyəvi və farmakokinetik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

212

 

101

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 7

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı
- elmlər doktorlarının sayı

 3

 3

Əsas elmi nailiyyətləri

Dərman preparatlarının farmokokinetikası, biotransformasiyası, 

farmakoloji fəallığı və toksikliyi öyrənilib.

Klinikada nito qrupdan olan bəzi preparatların optimizasiyası və individualizasiyası tədqiq olunub.

Stabil və nişanlanmış radioaktiv izotoplarlar ilə preparatların tədqiqi. YEMX, NQX,  QX və digər analitik metodlar ilə narkotik maddələrin bioekvivalentliyi öyrənilib.

Heyvanların zəhəri əsasında detektorların tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi.  Torpaqda, bitkilərdə, suda və heyvanların zəhərində radionuklidlərin radioaktivliyinin təyin edilməsi. İlan və arı zəhərinin radioaktiv strelizasiyası.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin toksikliyinə qamma şüalarının kiçik dozalarının təsirinin öyrənilməsi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin toksikliyinə, farmakoloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə qamma şüalarının kiçik dozalarının təsirinin öyrənilməsi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа zəhərinin öyrənilməsində elektron paramaqnit rezonans metodunun tətbiqi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin və bal arısının həyat fəaliyyəti məhsullarının kimyəvi tərkibinin və variabelliyinin öyrənilməsinin ekoloji və geokimyəvi tədqiqi.

Heyvan zəhərlərinin və onların əsasında hazırlanan preparatların sterilizasiyası üçün ionlaşdırıcı radiasiyanın tətbiqi. Zaqafqaziya gürzə Macrovipera lebetina obtusа zəhərinin və onun metabolitlərinin spektral lüminessent xüsusiyyətlərinin tədqiqində lazer spektroskopiya metodunun tətbiqi.

İlan zəhəri ilə zəhərlənmələrin diaqnostikasında flüorsent zondlar. Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin farmakoloji spektral xüsusiyyətlərinin və molekulyar hərəkətliliyinin öyrənilməsi.

Adi zirincin Berberis vulgaris  L. radiasion və yüksəktezlikli ultrabənövşəyi şüalanma ilə qurutma. İlan zəhəri əsasında fotodetektorların tətbiqi.

Gürzə zəhəri kristalları ilə p-tip keçiriciliyə malik indium monoselenidin heterokontaktı  (zəhər-p-İnSe) yaradılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, zootoksin özünü heterokontaktda p-tip keçiriciliyə malik yarımkemirici kimi aparır.

Mühit faktorlarının (ağır metallar, radiasiya və digər polyutantlar) hörümçəklərin və parabüzənlərin biomüxtəlifliyinə təsiri.

İlan və arı zəhərinin elektrofiziki parametrlərinin təyinində toksikologiyanın, farmakologiyanın, biologiyanın,  tibbin və digər  elm sahələrinin metodlarının tətbiqi.

Elmi əsərlərinin adları

1.Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. Macrovipera lebetina obtusa venom as a biological indicator of environmental pollution. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed) It will be published on the Vol. 3, No. 10, October, 2013, p.33-40.
2.Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. Influence of ionizing radiation on the physical and chemical properties of venom of snake Macrovipera lebetina obtusa. Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 10, October, 2013.p.265-269.
3.Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. The study of the physical properties of Мacrovipera lebetina obtusа venom. Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 11, November, 2013.p.373-377.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru
2.Beynəlxalq Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Elmlər Akademiyasının akademiki (Rusiya).
3.AMEA İnnovasiya və Kommersializasiya Texnologiyaları Mərkəzinin direktor müavini.  Kommersializasiya texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis.

Pedaqoji fəaliyyəti

 1994-1995-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində klinik farmakologiya kafedrasında “molekulyar farmakologiya” fənindən mühazirə oxuyub.

Digər fəaliyyəti 

Elmi jurnallarda redaksiya heyətinin üzvü:

  1. “Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya” Jurnalı
  2. Scientific Journal of  Riga Thenical University “Safeti of Technogenic Environment”

“Nova Explore Journals” http://novaexplore.com/

Təltif və mükafatları

AMEA-nın fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Baş elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+99450) 632 49 12

Ev tel.

(+99412) 432 28 75

Faks

 

Elektron poçtu

shafiga@zoology.science.az ,Shafiga.topchiyeva@mail.ru