Türkan Firudin qızı Qurbanova

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

15.06.1985 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d. 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

2429.01
Parazitologiya
“Urbanlaşmış ekosistemlərdə insanın opportunistik  xəstəliklərinin törədiciləri olan koksidilərin (Apicomplexa, Coccidia) yayılmasında gəmiricilərin rolu”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 20

 

 8

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq qırmızıquyruq qum siçanı Cryptosporidium cinsi üçün, ev siçanı isə Isospora cinsi üçün sahib qismində qeyd edilmişdir.  

İlk dəfə olaraq boz sicovulda Eimeria cinsinin əvvəllər məlum olmayan iki növü qeyd edilmiş və onlar molekulyar tədqiqat metodları (DNT amplifikasiyası, PZR və sekvenləşdirmə) vasitəsi ilə cins səviyyəsinə qədər təyin edilmişdir.

İlk dəfə olaraq adi meşə siçanının (Apodemus sylvaticus L.) paraziti olan Eimeria jerfinica Musaev & Veisov, 1963 növünün oosistaları tarla siçanının (Apodemus agrarius Pall.) fekal nümunəsində aşkar edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Гурбанова Т.Ф. Изоспоры (Apicomplexa: Eimeriidae) каменки-плясуньи (Oenanthe isabellina) обитателя полупустыни Гобустанского низкогорья / ХI международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Бориса Курашвили, Тбилиси, 2011, с. 80-83

Qurbanova T.F. İbtidai hüceyrədaxili parazitlərin aşkarlanmasının bəzi müasir metodları / “Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərcivəsində Gənc Alimlərin Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 2012, 105-106

Qurbanova T.F. Qobustan ərazisindən tutulmuş qırmızıquyruq qum siçanlarının (Pallasiomys erythrourus) eymeriyalarla (Apicomplexa: Eimeriidae) yoluxması / Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin andan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 2013, s. 319-320

Гурбанова Т.Ф. К изучению зараженности эймериями (Apicomplexa: Eimeriidae, Eimeria) домовых мышей (Mus musculus L.) городской популяции // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri, 2013, Cild 5, № 2, s.184-187

Gurbanova T.F., Iskenderova N.H. Detection of Cryptosporidium (Apicomplexa, Sporozoa) in rodents, farm animals and wild birds in Gobustan / 2nd International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Kusadasi, 2013, p. 74

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Digər fəaliyyəti 

«İnsan, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin İİV-assosiasiya olunmuş opportunistik patogenləri ilə yoluxması (3829 (R))» adlı layihənin iştrakçısı (2009-2012)

“Birhüceyrəli ibtidai parazitlər olan koksidilərin növ tərkibinin müasir molekulyar metodlarla (DNT amplifikasiyası, PZR, DNT sekvinasiyası) təyin edilməsinin öyrənilməsi” adlı mobillik qrantının qalibi (2013)

«Azərbaycanda kriptosporidlərin, iersiniozların və F.Tularensis təbii ocaqlarının öyrənilməsi» (P663) adlı layihənin iştrakçısı (2017-2019)

Təltif və mükafatları

AMEA Zoologiya institutunda təşkil olunan “İlin ən fəal gənc alimi” adlı müsabiqədə 2-ci yer

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

 Elmi işçi

Xidməti tel.

+994 12 539 73 71

Mobil tel.

 +99450 518 47 46

Ev tel.

+99412 581 36 29

Faks

 +994 12 539 73 53

Elektron poçtu

turkan@zoology.science.azturkan.qurbanova@gmail.com