Simuzər Oruc qızı Mamedova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Qax rayonu

 

Təvəllüdü

09.06.1981 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti   

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

03.00.19
Parazitologiya
Azərbaycanda amfibi və reptililərdə parazitlik edən koksidilərin (Apicomplexa, Coccidia) sistematikası və ekoloji xüsusiyyətləri 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

11

Əsas elmi nailiyyətləri

Göl qurbağalarının qanında Dactylosoma ranarum, Hepatozoon sp. (Adeleina) və Lankesterella minima (Eimeriina), göl və yaşıl quru və Talış quru qurbağalarının fekal nümunələrində Cryptosporidium fragile, sürünənlərdən, zeytuni təlxələrin qanında  Hepatozoon mehlhorniHepatozoon sp., bağırsaq parazitlərindən əlvan kərtənkələcik və Qafqaz kələzində C.serpentis, suilanı və rəngbərəng təlxədə C.saurophilum, Aralıq dəniz tısbağalarında C.serpentis C.saurophilum, Xəzər qekkonlarında Isospora gymnodactyli, Qafqaz kələzlərində Eimeria nyschanica Octosporella sanguinolenti növləri qeydə alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Mamedova S.O. Azərbaycanda bəzi amfibilərin bağırsaq koksidiləri (Eucoccidia, Sporozoa, Apicomplexa) // Beynəlxalq Jurnal Protistologiya, 2010, cild 6, №.3, s.218-222.
2.3Mamedova S.O., Qaibova H.D. Azərbaycanda sürünənlərin qan parazitləri (Apicomplexa: Coccidia) // V.N.Karazin adına Xarkov Beynəlxalq Universiteteinin jurnalı, Biologiya seriyası. Xarkov, 2012, cild 15, №.1008, s. 142-147.
3.Qaibova Q.D., Mamedova S.O.Azərbaycanın su hövzələrində yaşayan göl qurbağalarının (Pelophylax ridibundus) qan parazitləri // V.N.Karazin adına Xarkov Beynəlxalq Universiteteinin jurnalı, Biologiya seriyası. Xarkov, 2010, cild 12, №.920, s. 54-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2 il (Qax rayon orta məkrəbində biologiya müəlliməsi)

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+99412) 539 73 71

Mobil tel.

 (+99455) 633 56 81

Ev tel.

(+99412) 372 05 45

Faks

 (+99412) 539 73 53

Elektron poçtu

mamedovasima28@gmail.com