Adil Rüstəm oğlu Əliyev
Adil Rüstəm oğlu Əliyev
Hidrobiologiya Laboratoriyasının Müdiri
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Şərur rayonu (indiki Sədərək rayonu), Naxçıvan MR, Azərbaycan
  Təvəllüdü: 22.04.1939
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya elmləri namizədi (Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru)
  Elmi Adı: Baş elmi işçi (dosent)
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 03.00.18
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı:

Ceyranbatan su anbarının bentik faunası

  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 200
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 20
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 6
  Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı: 3
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

Azərbaycanın təbii su hövzələrinin infuzorlar faunasının növ tərkibini araşdırmış (600 növ), elmi üçün 30-a qədər yeni infuzor növlərini təsvir etmiş, su hövzələrimizin iqtisadi əhəmiyyətli onurğasız heyvan növlərini (5 – 7 növ) və Qırmızı kitab növlərini (3 növ) müəyyən etmişdir.

O, həmçinin Universitet tələbələri üçün bir dərsliyin (Hidrobiologiya, 54 ç/v), 2 metodik vəsaitin, “Bioloji tövsiyyələr” (6,5 ç/v), “Biologiya lüğəti” (60 ç/v) və s. kitablarının həmmüəllifi və eləcə də bir sıra ümumittifaq dərsliyini (Догель «Зоология беспозводночных», 1981) və Xəzər faunasına həsr olunmuş fundamental bir tədqiqat əsərini (Касымов «Экология зоопланктона Каспийского моря», 2004) Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Azərbaycanın təbii su hövzələrinin Zosterodasys (Synhymenioda) cinsinə mənsub olan yeni infuzor növləri // Zool. jurnal,1990, c. 69, 3, s. 13 – 23 (rus d.).

 

► Araz çayının bentik onurğasızlarının biomüxtəlifliyi //Iranın elmi balıqçılıq jurnalı. Cild. 19, N 2, 2010, s. 131-142 (fars d.) (R.Ahmadi)

 

► Hidrobioloji göstəricilər əsasında Araz su anbarında üzvi çirklənmənin qiymətləndirilməsi // Su elmləri üzrə Beynəlxalq jurnal, 2013, Vol. 4, No. 1, pp. 62-73. (ingilis d.)

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
  Pedaqoji Fəaliyyəti: 15 il (Zəngi liseyi)
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Hidrobiologiya laboratoriyasının müdiri
  Telefon:

Mobil Telefon: (+994 50) 612 45 20, (+994 70) 239 30 39

Ev Telefonu: (+994 12) 376 15 67

  Elektron Poçtu:

• adil@zoology.science.az

• aliyev_adil@mail.ru