Nərgiz Əli qızı Əhmədova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

 

Təvəllüdü

09.08.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət  Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

03.00.08

Zoologiya

Qərbi Azərbaycanın xam və becərilən torpaqlarının infuzor faunası və “Karate”, “Peqas” və “Nurel-D” insektisidlərinin onlara təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Şimal-şərqi Azərbaycanın  torpaqlarında 126 sərbəstyaşayan  infuzor növü qeydə alınmışdır. Onlardan 50 növü Qafqaz faunası, 60 isə Azərbaycan  faunası ücün ilk dəfə olaraq tərəfimizdən qeyd edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələrə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, insektisidlərdən ” Nurel-D”-nin toksikliyinin  “Karate” və “Peqas” a nisbətən daha cox saxlanmasına baxmayaraq, toksiklik  dərəcəsinə görə birinci yerdə “Karate”, ikinci yerdə “Peqas”, ücüncü yerdə isə “Nurel-D” durur

Elmi əsərlərinin adları

 1.Алекперов И.Х., Ахмедова Н.А. Биотестирование инсектицидов с  помощью свободноживущих инфузорий. Ж-л Билги,№5, Баку 2004
 2.Kiçik Qafqaz dağlarının Qərbi Azərbaycan hissəsinin xam və becərilən  torpaqlarının infuzorlar faunasına insektisidlərin təsiri. Moskva,  Umum.konfr.əsərləri. 2007, I hissə, s.69-77.
 3.Musayev M.Ə., Əhmədova N.Ə. Su hövzələri və torpaqların antropogen  çirklənməsinin  ekoloji  monitorinqi  normalarına müasir yanaşmanın  prinsipləri. Akademik “Həsən Əliyev və Azərbaycanda ekologiya” elmi  mövzusunda elmi-praktik konfrans., Bakı, 2007
 4. Cənub-şərqi Azərbaycanın torpaq biotoplarında sərbəstyaşayan ibtidailərin  biomüxtəlifliyi və şaquli paylanması. Zoologiya institutunun əsərləri.  Bakı,  2012, cild 30, №2, s. 110-116.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+99412) 539 73 71

Mobil tel.

(+99455) 499 58 41

Ev tel.

(+994 12) 432 16 52

Elektron poçtu

nargiz@zoology.science.az , nargizahmedova@mail.ru