İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov
Protozoologiya Laboratoriyasının Müdiri
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 20.11.1948
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
  Elmi Rütbəsi: Professor, müxbir üzv
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri:  
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı: Mingəçevir, Varvara və Ceyranbatan su anbarlarının plankton infuzorları.
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri:  
İxtisasın Adı:  
Mövzunun Adı: Azərbaycanın daxili şirin su hövzələrinin sərbəst yaşayan infuzorları
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 162
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:  
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı:  
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı: 1
  Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı: 9
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

O, 40 illik elmi tədqiqatları dövründə Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və Orta Asiya ölkələrinin dəniz, şirinsu hövzələri və torpaqlarından tapılan 4 fəsilə, 18 cins və 100 - dən artıq infuzor və çanaqlı amöblərin elm üçün yeni növlərinin təsvirini vermişdir. Kitabları və monoqrafiyaları:

 

► И.Х.Алекперов. Атлас свободноживущих инфузорий (Классы Kinetofragminophora, Colpodea, Olygohymenophora, Polyhymenophora). Изд-во "Борчалы", Баку, 2005, 310 с.

 

► И.Х.Алекперов. Свободноживущие Инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, практическое значение). Баку, «Элм», 2012; 520 с.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны инфузорий планктона Джейранбатанского водохранилища. / Алиев А. // I съезд Всесоюзного об-ва протозоологов. Баку, Элм, 1971, с.11.

 

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. Тез.научн. конф. АН Азерб. ССР, «Элм», 1974

 

► И.Х.Алекперов. Новый род инфузорий Bakuella gen.nov. (отряд Hipotrichida) из Каспийского моря и Джейранбатанского водохранилища. / Агамалиев Ф. // Зоол.Ж-л, 1976, №1, с. 128-131,Москва.

 

► И.Х.Алекперов. Экологические особенности планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. 2 съезд Всесоюз.об-ва протозоологов. Киев. Наукова думка, 1976, с. 19.

 

► И.Х.Алекперов. Сезонная динамика видового состава, численности и биомассы планктонных инфузорий Джейранбатанского водохранилища. Изв. АН Азерб. ССР, сер.биол.наук, 1979, №4, с.81-84, Баку.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Beynəlxalq Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
  Digər Fəaliyyəti: AAK-ın Biologiya və kənd təsərrüfatı bölməsinin ekspert şurasının sədri.
  Təltif və Mükafatları: AMEA-nın 2 fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya institutu, AZ1073, A.Abbaszadə, m.504, k.1128, Bakı, Azərbaycan
  Vəzifəsi: Protozoologiya laboratoriyasının müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 71

Mobil Telefon: (+994 50) 324 18 47

Ev Telefonu: (+994 12) 452 50 23

  Elektron Poçtu: • ilham@zoology.science.az
• i_alekperov@yahoo.com