Nuriyə Şakirovna Şamionova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Reaspublikası, Bakı şəhəri 

 

Təvəllüdü

20.08.1957 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə  fəəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

2401.01.
Zoologiya
Xəzər dənizində Pontogammaus maeoticus (Sowinski) yanüzən xəpçənkinin ekoloji-energetik xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 24

 

 9

  2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

1 (a20110043)

Əsas elmi nailiyyətləri

1.İlk dəfə Xəzər dənizində Mnemiopsis leydi(Agassiz) daraqlısının ktenalarla çoxalması qeydə alınmışdır. Əmələ gəlmiş sürfələr müxtəlif formalarda olur.
2.İlk dəfə olaraq Mnemiopsis leydidaraqlısınıbitkilərin spirtli cövhərində saxlamaq mümkün olmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Биологическое загрязнение Каспийского моря. – Конференция, посвященная 110-летию «КаспНИРХ», Астрахань, 2007, с.212-214.

2.Фиксация гребневика Mnemiopsisleydi в спиртовой настойке коры дуба. – жур. «Успехи современного естествознания», 2011, 5, с.144.

3.To the study of fixation of ctenophore Mnemiopsisleydi - European journal of natural history, 2011, Т4, с.24

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zoolqlar Cəmiyyətinin üzvü

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük  elmi işci

Mobil tel.

(+994 70) 794 26 03 

Ev tel.

(+994 12) 594 43 39 

Elektron poçtu

nuriya@zoology.science.az , Nuriya_zoologist@mail.ru