Saleh İltizam oğlu Əliyev

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, İmişli rayonu  

Təvəllüdü

20. 10.1956 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə  fəəlsəfə doktoru 

Elmi adı

Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2401.01.

Hidrobiologiya

Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152

 37

  5

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.Şimal-Şərqi Azərbaycanın cayların bentik fa­unasının  bioekoloji xüsusiyyətlərinin  tədqiqi onların qida zənçirində rolu­nun və təsərrüfat əhə­miyyətinin qiymətləndirilməsi
2.Azərbaycanın Cənub bölgəsinin  su hövzələrinin makrofaunasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin təd­qiqi və növ tərkibinin təftişi
3. Orta Kür hövzəsinin makrozoobentosunun bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi, onların qida zənçirində rolunun və təsərrüfat əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1 .. Şəmkir su anbarının biologiyası. 1997, 160 s. (A.R.Əliyev, Ş.M.Bağırova)

2.Kürətrafı göllərin biologiyası. 2001, 299 s. (A.R.Əliyev, Ş.M.Bağırova və b.)

3.Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti,2008,134 s. (Sultanov E.H., Kərimov T.Ə., Məmmədov V.A.)

4.Kür silsilə su anbarının biologiyası. 2010, 268 s. (A.R.Əliyev, Ş.M.Bağırova və b.)

5.Kür və Araz çaylarının hidrofaunasının zoocoğrafi təhlili, Вестник Костромского Гос.Университета, 2012, № 3  c.56-61.

6. Şimal-Şərqi Azərbaycanın bəzi çaylarının makrozoobentosu,AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2013, C. 31, № 1, s.79-85.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zoolqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

16

Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov, 23 

Vəzifəsi

Dosent 

Xidməti tel.

(+994 12)   539 10 91 

Mobil tel.

(+994 50)  574 67 80 

Ev tel.

(+994 12)  538 83 17 

Elektron poçtu

saleh@zoology.science.az