Vüsalə Saleh qızı Nərimanova
Vüsalə Saleh qızı Nərimanova
             Təhsil şöbəsinin müdiri 
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
  Təvəllüdü: 5 Yanvar, 1987
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 7
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 2
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 1
   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Nərimanova V.S. Abşeronda C.aurata L., 1758 növünün (Coleoptera, Scarabaeidae) inkişaf xüsusiyyətləri // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №2, s.105-112.

 

► Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Azərbaycanın Böyük Qafqaz təbii vilayətinin bəzi rayonlarında tüklü maralçanın (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae, Epicometis) inkişafı // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №1, s.136-140.

 

► Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) populyasiyasının fizioloji göstəriciləri // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2015, cild 7, №1, s.99-104.

 

► Нариманова В.С. Некоторые биоекологические особенности Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) Большого Кавказа Азербайджана // Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Бiологiчнi науки. 2015, №2, с.108-114.

 

► Yusifov E.F., Ahmadov B.A., Narimanova V.S. Diversity study of scarab beetles belonging to the subfamily cetoniinae spread in the natural region of the Greater Caucasus of Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology studies, India, 2016, p.1118-1122. (http://www.entomoljournal.com/archives/2016/vol4issue5/PartO/4-5-85-470.pdf ).

  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: Təhsil Şöbəsinin Müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon: (012) 539 73 39

Mobil Telefon: 

Ev Telefonu:

Faks:  

Elektron Poçtu:

• vusala@zoology.science.az

• rusvus@mail.ru