Barat Əbdül oğlu Əhmədov
“Tətbiqi Zooloji Mərkəz”in Müdiri
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Zənğilan şəhəri
  Təvəllüdü: 18.02.1948
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
  Elmi Rütbəsi: Baş elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 24.13.01
İxtisas Adı: Entomologiya
Mövzunun Adı: Azərbaycan şəraitində pambığa zərər verən mənənələrin (AphisgossypiiGlov., A.craccivoraKoch.) fototermiki reaksiyaları və polimorfizinin ekoloji nizamlanması
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 72
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 20
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 5
   Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr Hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı: • 2 fəlsəfə doktoru müdafiə etmiş,
• 2 əyani doktorant hazırda tədqiqatlar aparır.
   Əsas Elmi Nailiyyətləri:

Kənd təsərrüfat zərərvericilərin (mənənələr, pambıq sovkası, ağamerika kəpənəyivə s.) bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri araşdırılımış, onların agrosenozlarda say dinamikası, zərər vurma vaxtları və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri və müddətləri elmi əsaslandırılmış və əlaqədar təşkilatlara təkliflər verilmişdir.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► Azərbaycanda yetişdirilən günəbaxan bitkisində qeydə alınmış böcəklər (Coleptera). “Elmi tədqiqatlara müasir yanaşma” VII Beynəlxalq Avropa konfransı. Ştutqard, Almaniya, 2013

 

► Koksinidlərin Aphiscraccivora Koch.,1854, and Aphisgossypii Glover,1877. mənənələrinin sayının tənzimlənməsində rolu Türkiyə “Zoologiya” jurnalı (ingilisdilində), 7 səh.2014.

 

► Dəyişkən temperature şəraitində gün uzunluğunun bəzi pulcuqqanadlıların (Lepidoptera) tırtıllarının inkişafına təsiri. J. “Saratov Aqrar Universitetinin xəbərləri”, 2014.15 s.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: • Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti - elmi katib
• AMEA Zoologiya institunun Elmi Şurasının üzvü
  Pedaqoji Fəaliyyəti:  
  Digər Fəaliyyəti: AMEA “Zoologiya institutunun əsərləri” və “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri” toplularının məsul redaktoru
  Təltif və Mükafatları: • AMEA-nın Fəxri Fərmanları
• SSRİ Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: “Tətbiqi Zooloji Mərkəz”in müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon: 012-539-73-59

Mobil Telefon: (+994 50) 4221072

Ev Telefonu: (+994 12) 5810687

Faks:  
  Elektron Poçtu:

• barat_ahmedov@yahoo.com 

• barat@zoology.science.az