Yusifov Elman Fərhad oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Qubadlı rayonu

Təvəllüdü

 20.10.1959 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi

Qərb Universiteti, İqtisadiyyat fakültəsi, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi adı

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

“Micrococcus lysodeikticus bakteriyasından ayrılmış katalaza fetmentinin 3A dəqiqlikdə rentgen-struktur analizi”

 

 

 01.04.18

Kristalloqrafiya, kristallar fizikası

 “Micrococcus lysodeikticus bakteriyasından ayrılmış katalaza fetmentinin 3A dəqiqlikdə roentgen-struktur analizi”

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dan çox elmi əsərlərin müəllifidir

5 monoqrafiya

3 kitab

1 ekoxəritə

3 kitabça

20-dən çox

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic data of a histide-binding protein from Escherichia coli Journal of molecularBiology (1989) 207.

2. Evolutionarily conserved tree-dimensional structure of catalas. The origin of life (The sixth ISSOL meeting and the ninth international conference). Prague, 1989.p.198

3. Ekoloji qanunlar, biomüxtəlifliyin və təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi metodları. Ekologiya və təbii sərvətlər Nazirliyinin Elmi-praktiki konfransının toplusu. Bakı 2003.s.220-223

4. Heyvanlar aləminin universal deskriptorları. AMEA-nın xəbərləri, 2006, №5-6.s.912-917

5. Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və quru onurğalıları ilə zəngin sahələri. Bakı: Nurlar, 2008.

6. Azərbaycan:ekoturizm potensialı. 2 cilddə

Bakı: Şərq-qərb, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1. BP şirkətinin IV Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin birinci mükafatı

2. V Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin II mükafatı

3. VI Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin birinci mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı

Az 1073, A.Abbaszadə küçəsi, keçid 1128, məhəllə 504, AMEA Zoologiya İnstitutu

Vəzifəsi

Direktor

Xidməti tel.

(012) 539-73-71

Mobil tel.

050-315-73-22      

Ev tel.

 

Faks

(012)539-73-53

Elektron poçtu

yusifov_eco@yahoo.com