Həsənova Jalə Vasif qızı

Adı, Soyadı

Jalə Həsənova

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 13.11.63

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d.

Elmi adı

dosent

Namizədlik(PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

ixtisasşifri

ixtisasınadı

- mövzunun adı

 03.00.19

parazitologiya

Abşeronda ev quşlarinin təkhüceyrəli (Protozoa, Apicomplexa) parazitləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

31

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmin nailiyyətləri

Azərbaycanın 8 rayonunda ev quşlarının – qaz (Anser anser domesticus), hind toyuğu (Meleagridis dallopavano), ördək (Anas platyrhynchos domesticus) və Coturnix cinsinin bildir­çin­lərinin koksidiofaunasının növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Ev quşlarında 19 növ koksidi müəyyən olunmuşdur ki, bu pa­razitlərin 13 növü Azərbaycanda ilk dəfə tapılmışdır. Onlardan 5-i cinsə qədər təyin olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq Coturnix cinsindən olan bildirçinlərdə parazitlik edən E.bateri oosistalarının patoqen təsiri, onların sağ qalma və normal inkişafının temperatur sərhədləri müəyyən olun­muş­dur. E.baterioosistalarının zülal tərkibi, qlutamatde­hid­ro­genaza, aspar­tat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin aktiv­liyi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Eksperimental eimerioz (Eimeria tenella) zamani cücələrin bəzi orqanlarinda alt və ast fermentlərinin aktivliyi ilə qlutamin və asparagin turşularinin miqdari arasinda korrelyasiya əlaqələri

29.Смешанные инвазии цыплят и перепелов  в птицехозяйствах Абшеронского района-2017

30.Dynamics of proteolytic activity of trematodes in livers of sheeps and cows of Guba – Gusar  zone of Azerbaijan.-2017

31.Blood parasites in Galliformes from the some districts of Absheron region.-2017

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı 

AMEA Zoologiya institutu, Bakı, AZE1073, keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

0502402885

Ev tel.

5393966

Faks

Elektron poçtu

has_jal@mail.ru