NEWS
Archive
15.06.2017
Science Development Foundation announced the 8th "Grant of Mobility" competition
09.06.2017
The process of choosing specialties for magistracy of higher education began
07.06.2017
Institute of Genetic Resources will cooperate with the Dutch company Rijk Zwaan
05.06.2017
Russian scientists had a scientific trip to ANAS Institute of Botany
02.06.2017
List of candidates nominated by scientific institutions and universities for obtaining the academic title of professor of ANAS
01.06.2017
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda proqramlaşdırma dili ilə bağlı təlimlər keçirilir
31.05.2017
Şəfəq Məmmədovanın biоlоgiya üzrə fəlsəfə dоktоru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi
30.05.2017
New types of pests are identified, causing the greatest damage to winter wheat in Azerbaijan
30.05.2017
Competition announced for design works of employees of scientific of ANAS institutions for 2018
30.05.2017
AMEA Zoologiya İnstitutu ilə REA İ.D.Papanin adına Daxili Suların Biologiyası İnstitutu arasında müqavilə imzalanmışdır
26.05.2017
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
26.05.2017
On Amending the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan "On the Application of a New Financial Mechanism in Higher Educational Institutions" dated February 10, 2010
25.05.2017
IV contest of young scientists and specialists
24.05.2017
Discussed the problems facing ANAS
22.05.2017
Profil of ANAS created in the platform Web of Science
19.05.2017
“Elektron test sistemi” üzrə treninqdə iştirak edən AMEA Zoologiya İnstitutunun əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim olundu