XƏBƏRLƏR
321 Arxiv

2024.07.03

Hidrobiologiya laboratoriyasının əməkdaşları Xəzərin Kürağzı hissəsi və Aşağı Kür ərazilərində ekspedisiyada olmuşlar

      ARETN Zoologiya İnstitutu Hidrobiologiya laboratoriyasının aparıcı elmi işçiləri Ə.G.Cəlilov, S.İ.Əliyev, böyük elmi işçisi N.Ş Şamionova və böyük laborant A.M. Əliyevanın  Xəzərin Kürağzı hissəsi və Aşağı Kür ərazisində 20.06-25.06.2024-cü il tarixlərində  ekspedisiyada olmuşlar.Tədqiqat dövründə Cənubi Xəzərin qeyd olunan müxtəlif ərazilərindən  bentik orqanizmlərə  aid 8 ədəd, zooplanktona aid 8 ədəd, bioloji örtüyə dair 7 ədəd nümunə toplanmışdır. Tədqiqat zamanı sürütmə tora  isə (qarabel siyənək, Xəzər şişqarını, adi kilkə, iriboğaz xul, qumluq xulu, Xəzər aterini və Xəzər iynəbalığı)  28 ədəd balıq düşmüşdür.Tədqiqat zamanı əldə olunan materiallar hazırda laboratoriyada əsaslı işlənməkdədir.