XƏBƏRLƏR
382 Arxiv

2019.04.12

Azərbaycan və Orta Ural ərazilərinin fauna müxtəlifliyinin müqayisəli tədqiqatlarına başlanacaq

10-17 mart 2019-cu il tarixlərində AMEA Zoologiya İnstitutunun direktoru, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Elman Yusifov Rusiya Elmlər Akademiyası Bitki və heyvanların ekologiyası İnstitutunun direktoru M.Q.Qolovatinin dəvəti ilə həmin institutda ezamiyyətdə olub. Görüşün əsas məqsədi Ural dairəsi ilə Azərbaycan ərazilərinin bioloji müxtəlifliyinin, o cümlədən Xəzər hövzəsi çaylarının hidrofaunasının müqayisəli analizi, birgə əməkdaşlıq müqaviləsinin hazırlanması olub.

RF Bitki və Heyvanların Ekologiyası İnstitutunun “Ov heyvanlarının ekologiyası” laboratoriyası tərəfindən aşağıdakı  istiqamətlər üzrə tədqiqat işlərinin aparılması təklif edilib.

1.  Qafqaz  və Ural dağlarının müxtəlif  meşə örtüyündə məməlilərin fauna tərkibinin təhlili və  fauna  müxtəlifliyinə təsir edən amillərin axtarışı

2.  Qafqaz vəUral  dağ ekosistemlərində məməlilərin növdaxili strukturu

3.  Ural və Azərbaycanın müxtəlif təbii zonalarında Vulpes Vulpes tülkü növünün morfoloji xüsusiyyətlərinin müqayisəli xarakteristikası. İqlim dəyişkənliyinin tülkünün  morfologiyasına təsiri. Tülkünün  xronoqrafik dəyişkənliyinin tədqiqi (uzun müddət ərzində  materialın  toplanması halında)

4.  Amerika yenotunun  Şimali Amerika  (Procyon lotor) növünün  və yenotabənzər itin  Uzaq Şərq  növünün invaziv populyasiyalarının morfoloji və genetik xüsusiyyətləri

5.  Meşə dələsi (Martes martes),daşlıq dələsi (Martes foina), gəlincik (Mustela erminea),  adi vaşaqın (Lynx lynx) Qafqaz yarımnövlərinın  yayılması və coğrafi dəyişməsi

6.  Avrasiyanın dırnaqlılarının (vəhşi qaban, sibir cüyürü) müasir genetik müxtəlifliyinin formalaşmasında Qafqazınvə Zaqafqaziyanın  rolu