XƏBƏRLƏR
1393 Arxiv

2015.07.12

XƏBƏRLƏR

12 iyul 2015-ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatı (sədr-b.ü.f.d. Barat Əhmədov) mədəni-kutləvi tədbir keşirmişdir (bölmə rəhbəri Təranə Quliyeva).Tədbir zamanı İnstitutun bir qrup əməkdaşı Şamaxı rayonunun Pirqulu Turizm Mərkəzində olmuş, təbiət gəzintiləri və əyləncəli oyunlarla mədəni istirahət etmişlər.Qeyd etmək lazımdır ki, tədbirin bütün xərcləri İnstitut Həmkarlar Təşkilatının hesabına həyata keçirilmişdir.