XƏBƏRLƏR
3247 Arxiv

2018.01.22

Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən anbar güvəsinin sürfələri Habrobracon hebetor parazitoidi ilə yoluxdurulur

Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycanın rayonlarının taxıl anbarlarında  tez-tez rast gəlinən və ehtiyat halında olan taxıllara ciddi  ziyan vuran anbar güvəsinin (Nemapogon granella L.) sürfələri Habrobracon hebetor Say. parazitoidi ilə yoluxdurulur. Qeyd edək ki, anbar güvəsi zərərvericisinin tırtılları dənin içərisinə girərək onu zədələyir.