Müdafiələr
961

"Azərbaycanın Qobustan ərazisinin hörümçəkləri (Arachnida: Araneae): fauna, bioekologiya" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

İddiaçı: Tamara Vaqif qızı Nuruyeva

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya: Azərbaycanın Qobustan ərazisinin hörümçəkləri (Arachnida: Araneae): fauna, bioekologiya

İxtisas: 2401.01. – Zoologiya

Elm sahəsi: Biologiya

Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru, dosent Sneqovaya Natalya Yuryevna, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Füzuli oğlu Hüseynov

Rəsmi opponentlər: Biologiya elmləri doktoru, dosent Asif Abbas oğlu Manafov, biologiya elmləri doktoru, dosent Namiq Canəli oğlu Mustafayev, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İradə Əli qızı Süleymanova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.09 Dissertasiya Şurası

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının tam mətni 

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: rus dilində