Aynurə Alı qızı Namazova

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu

Təvəllüdü

22.08.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

2429.01
Parazitologiya
Azərbaycanın bəzi rayonlarında ekoloji şəraitdən asılı olaraq qoyunların sarkosporidilərinin (sporozoa, apicomplexa) parazitoloji və biokimyəvi tədqiqi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 22

 

 5

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq müxtəlif iqlim şəraitinə malik olan rayonlarda saxlanılan qoyunların sarkosporidilər ilə yoluxma ekstensivliyi və intensivliyi, onların zülal mübadiləsində baş verən dəyişikliklər müqayisəli şəkildə analiz edilmişdir. İlk dəfə S.tenellamikrosistalarının  zülalları öyrənilmiş, onların sahib ilə oxşar zülal təkibinə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Намазова А.А,Ахмедов Э.И Современная ситуация по cаркоцистозу овец (OvisAries) в Азербайджане //ВiстникЗапорiзкогонацiонального университету, №2, 2013, с.55-60.
2.Əhmədov E.İ., Topçiyeva Ş.Ə., Namazova A.A., Həsənova J.V. Mədətov R.İ. Eymeriyalarla yoluxdurulan  ördəklərin (Anas platyrhynchos domesticus) və bildirçinlərin (Coturnix coturnix) tərkibində alkaloid olan bitkilərlə müalicəsi  zamani  parazitin reproduktivliyinə təsiri,  Azərbaycan Təbabətin müasir nailiyyətləri Jurnalı №3, 2016, s.47-49.
3.Əhmədov E.İ., Topçiyeva Ş.Ə., Həsənova J.V., Namazova A.A. Effects of herbal plants on ducks and quail infected with Eimeria species Journal of Entomology and Zoology, India ,2016; 4(4): 1150-1152.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1004. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi  

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 51) 8739677  

Ev tel.

(+994 12) 513 13 48 

Elektron poçtu

 a.namazova@zoology.science.az