Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna
Anadan olduğu yer Gürcustan Respublikası, Tbilisi ş. 
  
Təvəllüdü 01.04.1951  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Narimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı  Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

15.00.02

Əczaçılıq kimyası və farmakoqnoziya

"Erinitin, izosorbid dinitrat və izisorbid-5-mononitratın farmakokinetikası" 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 03.00.04

Biokimya

"Zaqafqaziya gürzəsi (Vipera lebetina obtusa) zəhərinin biokimyəvi və farmakokinetik xüsusiyyətləri" 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

203

100

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 3

3

Əsas elmi nailiyyətləri

"Dərman preparatlarının farmokokinetikası, biotransformasiyası, farmakoloji fəallığı və toksikliyi öyrənilib.

Klinikada nito qrupdan olan bəzi preparatların optimizasiyası və individualizasiyası tədqiq olunub.

Stabil və nişanlanmış radioaktiv izotoplarlar ilə preparatların tədqiqi. YEMX, NQX, QX və digər analitik metodlar ilə narkotik maddələrin bioekvivalentliyi öyrənilib.

Heyvanların zəhəri əsasında detektorların tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi. Torpaqda, bitkilərdə, suda və heyvanların zəhərində radionuklidlərin radioaktivliyinin təyin edilməsi. İlan və arı zəhərinin radioaktiv strelizasiyası.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin toksikliyinə qamma şüalarının kiçik dozalarının təsirinin öyrənilməsi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin toksikliyinə, farmakoloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə qamma şüalarının kiçik dozalarının təsirinin öyrənilməsi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа zəhərinin öyrənilməsində elektron paramaqnit rezonans metodunun tətbiqi.

Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin və bal arısının həyat fəaliyyəti məhsullarının kimyəvi tərkibinin və variabelliyinin öyrənilməsinin ekoloji və geokimyəvi tədqiqi.

Heyvan zəhərlərinin və onların əsasında hazırlanan preparatların sterilizasiyası üçün ionlaşdırıcı radiasiyanın tətbiqi. Zaqafqaziya gürzə Macrovipera lebetina obtusа zəhərinin və onun metabolitlərinin spektral lüminessent xüsusiyyətlərinin tədqiqində lazer spektroskopiya metodunun tətbiqi.

İlan zəhəri ilə zəhərlənmələrin diaqnostikasında flüorsent zondlar. Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifere caucasica zəhərinin farmakoloji spektral xüsusiyyətlərinin və molekulyar hərəkətliliyinin öyrənilməsi.

Adi zirincin Berberis vulgaris L. radiasion və yüksəktezlikli ultrabənövşəyi şüalanma ilə qurutma. İlan zəhəri əsasında fotodetektorların tətbiqi.

Gürzə zəhəri kristalları ilə p-tip keçiriciliyə malik indium monoselenidin heterokontaktı (zəhər-p-İnSe) yaradılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, zootoksin özünü heterokontaktda p-tip keçiriciliyə malik yarımkemirici kimi aparır.

Mühit faktorlarının (ağır metallar, radiasiya və digər polyutantlar) hörümçəklərin və parabüzənlərin biomüxtəlifliyinə təsiri.

İlan və arı zəhərinin elektrofiziki parametrlərinin təyinində toksikologiyanın, farmakologiyanın, biologiyanın, tibbin və digər elm sahələrinin metodlarının tətbiqi.

"

Elmi əsərlərinin adları

"1. Topchiyeva Sh.A., Chumburidze B.I., Kaviladze M.Sh., Sepiashvili L.D. The biotransformation of erinit and investigation structure of its dominant metabolite. //Journal “Pharmakologiya I toksikologiya”, Moscow, 1986, №1, p.71-72.

2. Topchiyeva Sh.A., Fluorescent probes in snake venom investigation. Journa ”Farmakom”,Xarkov, 2002, №3, pp.174-179.

3. Topchiyeva Ş., Qəndilov R., Haciyeva A. Həyatı bacarıqlara əsaslanan təsil. Müəllimlər üçün tədris vəsaiti (V-IX siniflər), Bakı, 2006, 606 s.

4. Топчиева Ш.А., Мехрабова М.А., Абиев Г.А. и др. Активность радионуклидов в составе змеиного яда. Ж. “Альтернативная энергетика и экология”, Санкт-Петербург, 2010, № 6, с.138-144.

5. Абиев Г.А., Топчиева Ш.А., Мехрабова М.А., Бабаев Э. Т. Определение радионуклидов в составе змеиного яда. Возможности создания детекторов на их основе. Ж. Вестник МГОУ, Серия «Естественные науки»,. Москва, 2011, №3., c.7-12.

6. Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. Macrovipera lebetina obtusa venom as a biological indicator of environmental pollution. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed) It will be published on the Vol. 3, No. 10, October, 2013, p.33-40.

7. Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. Influence of ionizing radiation on the physical and chemical properties of venom of snake Macrovipera lebetina obtusa. Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 10, October, 2013.p.265-269.

8. Abiyev Huseyn, Topchiyeva Shafiga. The study of the physical properties of Мacrovipera lebetina obtusа venom. Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 11, November, 2013.p.373-377.

9. Salahova S.,Topchiyeva Sh.A., Alakbarov I.Kh. Zooplankton community of the coastal zone of Azerbaijan sector of the Caspian Sea. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed,2090-4274) It will be published on the Vol.4, No.5,May, 2014, p.141-146.

10. S.Z.Salahova, Sh.A.Topchiyeva, I.Kh.Alakbarov. Ecological problem of Azerbaijan sector of the Caspian Sea. Nova Explore Publications. Nova Journal of Medical and Biological Sciences. PII: S2292793X1500007-4. Canada,Vol. 4(2) 2015:1-8

11. I.Kh.Alakbarov, S.Z.Salahova, Sh.A.Topchiyeva. Zooplankton of Azerbaijan sector of the Caspian Sea coast. CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES. Dec 2014,Vol 23, No. 12; p.16-27.

12. Sh.A.Topchiyeva, F.Z. Mammadova. To the study of products of honey bee Apis mellifera L. Caucasica. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(8)50-54, 2015, TextRoad Publication ISSN: 2090-4274 Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.

"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

"Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professor.

Beynəlxalq Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Elmlər Akademiyasının akademiki (Rusiya).

AMEA İnnovasiya və Kommersializasiya Texnologiyaları Mərkəzinin direktor müavini. Kommersializasiya texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis.

"

Pedaqoji fəaliyyəti 1994-1995-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində klinik farmakologiya kafedrasında “molekulyar farmakologiya” fənindən mühazirə oxuyub. 
Digər fəaliyyəti "Elmi jurnallarda redaksiya heyətinin üzvü: “Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya” Jurnalı. Scientific Journal of Riga Thenical University “Safeti of Technogenic Environment”. “Nova Explore Journals” http://novaexplore.com/ "
Təltif və mükafatları

AMEA-nın fəxri fərmanı

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
  (+994 12) 5397372
Mobil tel. (+994 50) 6324912 
Ev tel. (+99412) 4322875 
Faks (+994 12) 5397353
Elektron poçtu shafiga.topchiyeva@mail.ru