Mirzəyeva Nailə Bəhmən qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,Bakı şəhəri 
  
Təvəllüdü 14.01.1939  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı  
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2413.01

Entomologiya 

«Жуки - листоеды Ленкоранской области Азербайджана»

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

  2413.01

Entomologiya

«Жуки-листоеды Азербайджана» 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

95

15

 

5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

4

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərərverən həşəratların öyrənilməsi və onlara qarşı mübarizə tədbirlıərinin aparılmasına dair tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. İnstitutun elmi katibi vəzifəsində 20 ildən artıq fəaliyyət göstərir.

Elmi əsərlərinin adları

"1. Фауна вредных жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) северо-восточной части Азербайджана. (Юг России).

2. К изучению эколого-фаунистических комплексов жуков-листоедов Азербайджана. (TUBİTAK).

3. Фауна жуков-листоедов предгорий Малого Кавказа (в пределах Гяндже-Казахской зоны Азербайджана). (Нальчик).

4. Фауна жуков-листоедов (Сoleoptera, Сhryso-melidae) юго-западной части Азербайджана. (Москва).

5. Факторы, регулирующие жизнедеятельность и численность жуков-листоедов в Ленкоранской природной области Азербайджана. (Тбилиси).

6. Жуки-листоеды в лесных биогеоценозах южных склонов Большого Кавказа Азербайджана. (Ленинград).

7. Жуки-листоеды (Colеoptera, Chrysomelidae), вредящие ивовым в Азербайджане. (Киев).

8. Новый для науки вид рода Galeruca Geoftr. (Colеоptera, Chrysomelidae) из Азербайджана. (Доклады, Баку).

9. Влияние экологических факторов на жизнедеятельность жуков-листоедов (Coleoptera, Chrusomelidae) Азербайджана. (Тбилиси).

10. Böyük Qafqazın cənub yamaclarında meşə ağaclarına zərər verən qabıqyeyən böcəklər və onların bioekoloji xüsusiyyətləri. (Bakı).

"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Rusiyanın «Юг России: экология, развитие» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

Təltif və mükafatları

AMEA Rəyasət heyətinin fəxri fərmanları, Gürcüstan K/T Akademiyasının sertifikatları, “Tərəqqi” medalı (2015).

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1004, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi  Baş elmi işçi  
  (+994 12) 5397353
Mobil tel. (+994 55) 6647505 
Ev tel. (+994 12) 4321025 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu nauka-205@mail.ru