Qayıbova Həmidə Davud qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
  
Təvəllüdü 23.01.1944  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı  Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

03.00.17

Sitologiya

"Əsas sahibləri Azərbaycanın müxtəlif ekoloji şəraitində yaşayan bəzi gəmiricilər olan koksidilərin həyat siklinin müqayisəli sitokimyəvi tədqiqi" 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 2429.01

Parazitologiya

"Azərbaycanda heyvanların koksidiləri (Coccidia, Sporozoa) və onların həyat dövriyyələrinin morfofunksional xüsusiyyətləri" 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

70

41

11

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 1

Əsas elmi nailiyyətləri

Hüceyrə biokimyası (sitokimya) metodları ilə gəmiricilər və kənd təsərüfatı heyvanlarının hüceyrədaxili ibtidai parazitləri olan Eimeria и Sarcocystis cinslərinə aid olan koksidilərin inkişaflarının endogen mərhələlərinin metobolizmi tədqiq edilmişdir. Azərbaycanda heyvanlarda ilk dəfə olaraq insanın şərti-patogen opportunistik infeksiyalarının törədiciləri olan Cryptosporidium cinsinə aid olan bağırsaq koksidiləri aşkar edilmişdir. Sahibin yaşından, ilin fəslindən və şaquli qurşaqlar üzrə yayılmasından asılı olaraq müxtəlif heyvanların koksidilərlə yoluxmasının ekstensivliyi ve intensivliyi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

"1. Sarkosporidilərin (Sarcocystis, Sporozoa, Apicomplexa) iki növündə əzələ sistalarında maddələrin ötürülməsinin yolları // Sitologiya, 1993, t.35, №4, с.134 -138. (А.İ. Radcenko ilə birgə), (rus dilində).

2. Azərbaycan heyvanlar aləmi I cildində fəsil: «İbtidailər Yarımaləmi – Protozoa». s.5-11. «Apikompleksa– Apicomplexa tipi». s. 36-67.Bakı, Elm,1995. (M.Ə.Musayev ilə birgə) (rus dilində).

3. Buynuzlu heyvanların sarkosporidilərlə yoluxması və parazitlərin növ tərkibinin dəqiqləşdirilməsi problemləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2001, №1-3, s. 74-85. (rus dilində).

4. Azərbaycanda heyvanların kriptosporidiləri (Cryptosporidium, Coccidia, Apicomplexa) və onların növlərinin identifikasiyasına yanaşmanın müasir şərhi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2004, №3-4, s. 102-118. (rus dilində).

5. Azərbaycanın su hövzələrində göl qurbağalarının Pelophylax ridibundus qan parazitləri // V.N.Karazin adına Xarkov Milli Universitetinin Xəbərləri. Biologiya seriyası, 2010, buraxılış 12, №920, s. 54-60 (S.O. Mamedova ilə birgə) (rus dilində).

"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Digər fəaliyyəti "1968-1991-ci illər ərzində Ümumittifaq Protozooloqlar Cəmiyyətinin üzvü və 1975-1991-ci illər ərzində Ümumittifaq Protozooloqlar Cəmiyyətinin Azərbaycan MEA Zoologiya institutu üzrə elmi katibi olmuşdur. 2000-ci ildə : 1) ««ZOO»- Bakı zooparkında heyvanların saxlanılma şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə). 2) «Parazitlərə yox!» layihəsinin menedceri olmuşdur. (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə). 2006-2007- «İİV – assosiasiya olunmuş protozoy patogenlərin vəhşi və sinantrop gəmiricilər arasında yayılması (3829)» layihəsinin menedceri olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə). 2009-2012 –ci illərdə «İnsan, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin İİV-assosiasiya olunmuş opportunistik patogenləri ilə yoluxması (3829 (R))» layihəsinin menedceri olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə). "
Təltif və mükafatları

1993-1994-cü illərdə Biomüxtəliflik problemi üzrə müsabiqənin qalibi olaraq Corc Soras təqaüdünə laiq görülmüşdür (Təbiət Elmləri Akademiyasının Rəyasət Heyyətinin Ekspert Komissiyasının qərarı ilə).

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Baş elmi işçi
  (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 50) 5455091 
Ev tel. (+994 12) 4935773
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu hamida_qaib@rambler.ru