Hüseynov Mahir Əli oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
  
Təvəllüdü 25.02.1951  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı dosent
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2429.01

Parazitologiya

“Xəzər dənizinin Dəvəçi limanı və Kiçik Gızıl-Ağac körfəzində balıq və amfibilərin ibtidai qan parazitləri” 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2429.01

Parazitologiya

“Azərbaycanda baliq, amfibi və su reptililərinin ibtidaiqan parazitləri (fauna, sistematika, ekologiya və biologiya)" 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

46

24

5

Əsas elmi nailiyyətləri

"1984 ildən 2008 ilədək Azərbaycanın 15 su hövzəsində onurğalı heyvanların 3 sinfinə, 15 fəsilinə, 47 növünə və yarımnövünə aid 4299 fərd və bir hibrid, həmçinin Piscicola geometra zəlisinin 380, Hemiclepsis marginata zəlisinin isə 123 fərdi parazitoloji yarma yolu ilə analiz edilmişdir. Azərbaycanın su hövzələrində 20 növ ibtidai qan paraziti qeydə alınmışdır. Bunlardan 14-ü Trypanosoma cinsinə, 4–ü Cryptobia cinsinə, 1-i Hepatozoon cinsinə, 1–i Haemogregarina cinsinə, bir növ isə Filaria cinsinə aiddir. İki tripanosom növü elm üçün yenidir, 18 qan paraziti növü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilir. Trypanosoma və Cryptobia cinslərinin bütün tapılan növlərinin politomik təyinatı tərtib edilmişdir.

İlk dəfə olaraq Hemiclepsis marginata zəlisinin orqanizmində Pelophylax ridibundus göl qurbağasının paraziti olan Trypanosom aneveulemai-reinin çoxalması müşahidə edilmişdir.

"

Elmi əsərlərinin adları

"1. Xaybulayev K.X., Hüseynov M.Ə. Karp və lil balığının olan trypanosoma (Trypanosoma) və kriptobiyanın (Cryptobia) inkişafının Piscicola geometra zəlisində öyrənilməsi. // Parazitologiya”, cild XIX, bur. 1, 1985, səh. 75-77.

2. Hüseynov M.Ə. Xəzər Dənizinin Dəvəçi limanında göl qurbağasının qanından 2 yeni trypanosom növü tapılmışdır. // Parazitologiya”, cild 22, bur. 6, 1988, səh. 506-508.

3. S.Y. Utevsky, A.I. Zinenko, A.A. Atemasov, M.A. Huseynov, O.M.Utevska and A.Y.Utevsky. Tibb zəlisinin (genus Hirudo) İberia yarımadası, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılması haqqında yeni məlumat. // Lauterbornia 65: D-86424 Dinkelscherben, 2008-11-15, səh. 119-130.

4 Hüseynov M.Ə. Göl qurbağası Pelophylax ridibundus – nın qan paraziti olan Trypanosoma neveulemaire - nın həyat siklinin Hemiclepsis marginata zəlisində öyrənilməsi. // V.M.Karazin adına Xarkov Dövlət Universitetinin “Xəbərləri” № 971, bur. 14, 2011, səh. 103-111.

"

Digər fəaliyyəti Ukraynanın Zaporojye Dövlət Universitetinin “Vestnik” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü. 
İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
  (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 50) 3294783
Ev tel. (+994 12) 4937468 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu gus_mair@mail.ru