Əliyev Xalid Əli Ağa oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
  
Təvəllüdü 07.02.1949  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı  dosent
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2413.01

Entomologiya

"Azərbaycanın Kiçik Qafqaz biogeosenozlarının arıkımıləri" 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 2413.01

Entomologiya

"Azərbaycanın arıkimiləri (Hymenoptera, Apoidea)" 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

91

33

15

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan faunasında 642 arıkimi növü müəyyən tdilib. Onlardan 154 növü Qafqaz, 88-i Cənubi Qafqaz və 64-ü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə verilir.Əvvəllər naməlum olan, arıkimilərin yuva paraziti mutillid cır arıların 2 növünün dişisi və erkəyinin təsviri verilib. İlk dəfə arıkimilərin zonalar və landşaftlar üzrə yayılmalarının təhlili aparılmış və hər bir zona və landşaft üçün onların rompleksləri verilmişdir. İlk dəfə Qafqazın arıkimilərinin faunasının formalaşması tarixi öyrənilmiş və onların faunistik kompleksləri verilmişdir. Azərbaycanda arıların 2 fəsiləsinin Mutillidae və Pompilidae, arıkimilərin isə 2 cinsinin Coelioxys , Nomada təftişi aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

"1.On the fauna of the bee genus Anthidium Fabr. Of the Azerbaijan SSR, Caucasus (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) // Spixiana, Munchen, 1986,v.9,3, p.271-274.

2.A synopsis of the bee genus Hylaeus Fabricius 1793 of Soviet Azerbaijan (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) // Senckenbergiana biol. Frankfurt f.M., 1986, v.66,(4/6), p.261-269.

3.Зоогеографические комплексы пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) Малого Кавказа в пределах Азербайджана .. Изв.АН Азербайджана, серия биолюгнаук, №3, 1989, с.54-61

4.Жалящие перепончатокрылые.. В кн.: Животный мир Азербайджана. Баку: Элм, 1996, т.2, с.315-328.

5.The aculeate Hymenoptera in the collection of the Institute Zoology of the Academy of Sciences of Azerbaijan,Baku. Part 1 : The mutillid wasps (Mutillidae) // Russian Entomol.J., 1998, v.7, (1-2), p.43-50.

6. On the ecology of bumble bees (Hymenoptera, Apoidea,Bombus) of Talysh region (Azerbaijan) // Beitrag zur Entomologie.(2005), v.55,2, p.279-288.

7.Beitrag zur Bienenfauna Azerbaidschans 1. Die Gattung Colletes Latreille, 1802 // Insecta, 2010, Helf 12, pp.33-36.

"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

Təltif və mükafatları

Azərbaycan MEA-nın Fəxri fərmanı, 2007

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Baş elmi işçi
  (+994 12) 5397371
Mobil tel. (+994 55) 514 86 26 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu khalidaliyev@mail.ru