3792

AĞCAQANADLAR HAQQINDA BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Bilirsinizmi?-Güclü iybilmə qabiliyyətinə malik olan ağcaqanadların yalnız dişi cinsində olanları insanın qanını sorur,erkəkləri isə ağac şirəsi ilə kifayətlənirlər. Vəhşi təbiətdə olsa da,ananın balaya olan qayğısı insanı heyrətə salır. Elmə məlum olan 3000 növ ağcaqanaddan heç biri insan qanı ilə qidalanmır. Lakin dişi ağcaqanadlar yumurta qoyduqda orqanizmini gücləndirmək üçün bitki şirəsi ilə yanaşı, insan qanına da ehtiyac duyur və bunu canı bahasına olsa belə həyata keçirirlər. Bunun üçün onlara insanın hərarətini, rütubət və qoxusunu müəyyən etmək lazım olur. Tənəffüs zamanı burnumuzdan karbon qazını xaric etməklə onları özümüzə cəlb edirik. Bu səbəbdən də onlar sancmazdan əvvəl qulağımızın dibində vızıldayırlar. Eşitdiyimiz səs isə onların qanadlarının sürətli hərəkətlərinin yüksək frekansı nəticəsində meydana gəlir.