ELANLAR
103 Arxiv

2024.06.20 11:43

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

Hüseyn Sahib oğlu Rəsulzadənin “Naxçıvan Мuxtar Respublikasının su-bataqlıq quşları, bəzi növlərin istifadə perspektivləri və ətraf mühit amillərinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda 2401.01-«Zoologiya» ixtisasında biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi 27.06.2024-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 
 
Dissertasiya şurası üzvləri və opponentlərin iştirakı mütləqdir.
 
Elmi rəhbər: 
AMEA-nın m/ü, b.e.d., professor Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
 
Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 
  1. ARETN Zoologiya İnstitutunun Quru onurğalıları laboratoriyasının baş.e.işçisi, 2401.01 – “Zoologiya” ixtisası üzrə b.e.d., dosent T.Ə.Kərimov
  2. Bakı Dövlət Universitetinin Zoologiya və Fiziologiya kafedrasının dosenti, 2401.01 – “Zoologiya” ixtisası üzrə b.ü.e.d. A.T.Məmmədov 
  3. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Biologiya və Onun Tədrisi Texnologiyası Kafedrasının dosenti, 2401.01 – “Zoologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. Q.K.İsmayılov

Avtoreferat - Hüseyin Rasulzade (az)(1).pdf 

Avtoreferat - Huseyn Rasulzade (eng).pdf