ELANLAR
108 Arxiv

2024.06.20 11:21

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

Şükürova Zərintac Yusif qızının “Armud saturniyasının (Saturnia pyri Denis et Schiffermüller) biologiyası, ipəkçilikdə istifadəsi məqsədilə kütləvi artırılma metodunun işlənib hazırlanması” mövzusunda 2401.01-«Zoologiya» ixtisasında biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi 24.06.2024-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 

 

Dissertasiya şurası üzvləri və opponentlərin iştirakı mütləqdir.

Elmi rəhbər: 

B.e.d Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva

Elmi məsləhətçi: PhD Rajesh Kumar

Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 

  1. ARETN Mikrobiologiya İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın m/üzvü, b.e.d., professor P.Z.Muradov
  2. ARETN Zoologiya İnstitutunun Quru onurğasızları laboratoriyasının baş.e.işçisi, 2401.01 – “Zoologiya” ixtisası üzrə b.e.d., dosent N.Y.Sneqovaya
  3. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, 2401.01 – “Zoologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. R.T.Həşimov

Avtoreferat - Zerintac Shukurova (az) scan.pdf 

Avtoreferat - Zerintac Shukurova (eng) scan.pdf