ELANLAR
Arxiv
2021.07.06

Zoologiya İnstitutu doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir

2021.06.30

Zoologiya İnstitutunda yaz sessiyası üzrə doktorluq imtahanı keçiriləcək

2021.06.25

“Abşeron yarımadasının urbanlaşmış ərazilərinin müasir herpetofaunası” mövzusu üzrə elmi seminar keçiriləcək

2021.06.24

“Azərbaycanda leşyeyən quşların (Aegypius monachus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus) yayılması, biologiyası və mühafizəsi” mövzusu üzrə seminar keçiriləcək

2021.06.24

“Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

2021.06.17

Zoologiya İnstitutunda "Xəzər dənizinin endemik suitisinin (Pusa caspica Gmel.) mənşəyi, yaş morfologiyası və ekologiyası" mövzusunda seminar keçiriləcək

2021.06.16

“Naxçıvan MR ərazisində ev su quşlarında geniş yayılan helmintlərin ekomorfoloji xüsusiyyətləri və onlara bitki mənşəli preparatların antihelmint təsiri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək

2021.06.08

Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.05.27

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında azsaylı quru onurğalı heyvanların faunası və ekologiyası" mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək

2021.05.21

Zoologiya İnstitutunun magistrantının ilkin müdafiəsi keçiriləçək

2021.05.18

“Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” adlı elmi – praktik konfrans keçiriləcək

2021.04.27

Gəncə-Qazax bölgəsinin hörümçəklərinin (Arachnida, Araneae) fauna və ekologiyası: fəlsəfə doktoru dissertasiyası

2021.04.26

İnstitutun Dissertasiya Şurasının növbəti elmi seminarı keçiriləcək

2021.04.19

"Lənkəran-Astara bölgəsinin subtropik bitkilərinin zərərvericilər kompleksi " mövzusunda seminar keçiriləcək

2021.04.07

AMEA Zoologiya İnstitutunun elmi seminarının növbəti iclası keçiriləcək

2021.03.30

Lənkəran təbii vilayətinin şirin su hövzələrinin çanaqlı amöblərinin fauna və ekologiyası: fəlsəfə doktoru dissertasiyası

2021.03.18

Zoologiya İnstitutu vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir!

2021.03.17

Doktorant və dissertantların nəzərinə!