НОВОСТИ
16.05.2018
Состоится Общее собрание НАНА
11.05.2018
Akademik Akif Əlizadə: “Doktorant və dissertantların apardığı tədqiqatlar dünya elminin tələblərinə cavab verməlidir”
10.05.2018
О результатах конкурса, объявленного для молодых ученых в связи с 95-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева
10.05.2018
Kembric Universitetinin professoru Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistrantlara mühazirə oxuyur
10.05.2018
AMEA Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin əməkdaşları uğurlu təcrübələr aparırlar
10.05.2018
Коллектив НАНА посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения
08.05.2018
Tətbiqi Zoologiya Mərkəzi əməkdaşının “Elm və Həyat” jurnalında elmi-populyar məqaləsi çapdan çıxıb
07.05.2018
Подписано соглашение о сотрудничестве между Парком высоких технологий НАНА и Азербайджанским технологическим университетом
04.05.2018
AMEA Zoologiya İnstitutunda Rəhbər Heyətin Mülki Müdafiə məşqi keçirildi.
02.05.2018
Состоялся научный семинар сотрудницы лаборатории Протозоология
02.05.2018
Zoologiya İnstitutu ştatda olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir!
02.05.2018
В НАНА состоится научная сессия, посвященная 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева
02.05.2018
Член-корреспондент НАНА Рамиз Алыгулиев награжден сертификатом «Выдающийся вклад в исследование»
01.05.2018
Сотрудники лаборатории Наземных позвоночных были на экспедиции в районах Шабран и Мингачаур
01.05.2018
В ЦНБ открылась выставка, посвященная 95-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
30.04.2018
В прошлом году в научной базе «Web of Science» было зафиксировано рекордное количество научно-исследовательских работ по Азербайджану