Xəzərin Xərə Zirə adasında elmi tədqiqatlar aparılıb