Zoologiya İnstitutunda ilk dəfə olaraq reptililər üzərində sitogenetik tədqiqatlara başlanılıb