Doctors of Philosophy

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi
Yusifov Elman Fərhad oğlu F.e.n.
Əliyeva Sara İsmayıl qızı B.e.n.
Əliyev Adil Rüstəm oğlu B.e.n.
Əhmədov Barat Əbdül oğlu B.e.n.
Bünyatova Səbinə Nizami qızı B.e.n.
Şirinova Lalə Araz qızı B.e.n
Mustafayev Namiq Canəli oğlu B.e.n.
Aslanov Oktay Xəlil oğlu B.e.n.
Hüseynov Elçin Füzuli oğlu B.e.n.
Seyidrzayev Mircəfər Mirtağı B.e.n.
Cəlilov Ənvər Göyçə oğlu B.e.n.
Süleymanov Süleyman Şakir oğlu B.e.n.
Babayev İlyas Rəzzaq oğlu B.e.n.
İsgəndərov Təvəkkül Muxtar B.e.n.
Seyidli Yaşar Mədət oğlu B.e.n.
Məhərrəmova Şeyda Məmməd qızı B.e.n.
Əhmədov Sahib Bəylər oğlu B.e.n.
Kərimov Tahir Ərşad oğlu B.e.n.
Muxtarov Hafiz Şahhüseyn B.e.n.
Əliyev Saleh İltizam oğlu B.e.n.
Mədətov Ramiz İdris oğlu B.e.n.
Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu B.e.n.
Həsənov Nicat Əlisəfa oğlu B.e.n.
Məmmədov Elşən Sabir oğlu B.e.n.
Məmmədova Fəridə Zöhrab qızı B.e.n.
Musayeva Zöhrə Yusif qızı B.e.n.
Rubtsova Lyudmila Yevgenevna qızı B.e.n.
Namazova Aynurə Ali qızı B.e.n.
Qurbanova Türkan Firudin qızı B.e.n.
Hüseynzadə Gülər Aydın qızı B.e.n.
Əliyeva Arifə Rəbbil qızı B.e.n.
Mamedova Simuzər Oruc qızı B.e.n.
İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı B.e.n.
Mahmudova Yeganə Əbdülhəsən qızı B.e.n.
Şamionova Nuriyyə Şakirovna B.e.n.
Həsənova Jalə Vasif qızı B.e.n.
Bünyatova Könül İbad qızı B.e.n.
Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı B.e.n.
Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı B.e.n.
Əhmədova Nərgiz Əli qızı B.e.n.
Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı B.e.n.
İsgəndərova Nailə Həmid qızı B.e.n.
Məmmədrzayeva Esmira Tapdıq qızı B.e.n.
Hüseynova Ellada Ağaməlik qızı B.e.n.
Kərimova İlhamə Qüdrət qızı B.e.n.
Səfərova İlhamə Müdafiə qızı B.e.n.
Mustafayeva İradə Eldar qızı B.e.n.
Məmmədov Əli Əsəd oğlu B.e.n.