Ekspedisiya xəbərləri

Bu ilin sentyabr- oktyabr aylarında AMEA Zoologiya İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasının əməkdaşları
AMEA Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin kiçik elmi işçisi Rəfiqə Əliyeva oktyabrın 16–28-də
AMEA Zoologiya İnstitutununTətbiqi Zoologiya Mərkəzi sitrus bitkilərinin ziyanvericilərinin tədqiqi
Hidrobiologiya laboratoriyasının əməkdaşları, aparıcı elmi işçi, b.ü.f.d. Namiq Mustafayev
AMEA Zoologiya İnstitutunda meyvə ağaclarına və bəzək bitkilərinə zərər vuran zərərvericiləri müəyyənləşdirilib
Quru onurğalıları laboratoriyasının elmi işçisi Sevinc Rəcəbova 16-23 avqust tarixlərində
AMEA Zoologiya İnstitutu Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Könül Tağıyeva
V.N.Karazina adına Xarkov Dövlət Universitetinin Zoologiya və heyvan ekologiyası kafedrasının professoru Sergey Utevski
Azərbaycanda son 80 ildə ilk dəfə olaraq, Xəzərin Xərə Zirə adası da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Xəzərin adalarında elmi tədqiqatlar AMEA-nın Zoologiya və Neft və Qaz İnstitutları tərəfindən aparılacaq