Yubileylər


Sentyabrın 15-də AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda bu qurumun
Bu gün AMEA Zoologiya İnstitutu Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin baş elmi işçisi, b.ü.e.d., professor Zəkəriyyə Məmmədovun 80 yaşı tamam olur
AMEA Zoologiya İnstitutunda biologiya üzrə elmlər doktoru Qiyas Quliyevin 70 yaşı tamam oldu
Fevral ayının 10-da tanınmış tədqiqatçı alim, botanik, “Şöhrət” ordenli, Dendrologiya İnstitutunun direktoru
2017-ci ilin noyabr ayında kosmik proqramların gerçəkləşdirilməsinin fəal iştirakçısı, görkəmli alim və hərbi xadim, Kosmik Uçuşlar
Bu gün görkəmli torpaqşünas alim, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun laboratoriya müdiri
Yanvarın 12-də tanınmış mikrobioloq alim, “Şöhrət” ordenli, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru
Dünya şöhrətli alim 1986-cı ildə elm və texnika sahəsi üzrə «Onkoloji xəstələrin bərpa müalicəsi metodlarının işlənib hazırlanması
Ensiklopediya hər bir dövlətin tarixi, elmi və mədəni nailiyyətlərinin gələcək nəslə çatdırılmasında, maarifçilik ideyalarının bərqərar olmasında mühüm rol oynayan zəngin