Yaşar Mədət oğlu Seyidli
 Böyük elmi işçi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu Mincivan qəsəbəsi
  Təvəllüdü: 27.10. 1958
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetı
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru
  Elmi Rütbəsi: Böyük elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 03.00.19
İxtisasın Adı: Parazitoloq
Mövzunun Adı: Xəzər dənizinin böyük Qızılağaç körfəzi balıqlarının parazit faunası
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 54
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 8
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı:  
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr Hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:  
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

İlk dəfə Xəzər dənizinin Böyük Qızılağac körfəzinin balıalarının parazit faunası  öyrənmişdir.Ascocotyle coleostoma trematodunun patogenliyi müəyyənləşdirilmişdir. 

   Elmi Əsərlərinin Adları:

►Т.К.Микаилов., Я.М.Сеидли. Фауна простейших рыб Большого Кызылагачского залива Каспийского моря. Журн. Цитология, 1992. Том 34, № 4. – С.97

 

Y.M.Seyidli . Xəzər dənizinin cənub hissəsində kefal balıqlarının parazit faunasının vəziyyəti və bəzi xüsusiyyətləri.\Современныепроблемы биологических ресурсов Каспийского моря\ Мат. Межд.конф.посвящ. 90 летному юбилею Азер.НИРХ. 15-17 сентября, Астрахань, 2004, стр.252-254

 

►Сеидли Я.М. Трематоды Ascocotyle coleostoma  и некоторые предположения о возможностях поподания ее в Каспийское море// Тез.докл. Международной научной конференции «Основные достижения и перспективы развития паразитологии», посвяшенной 125 со дня рождения академика К.И.Скрябина. Москва , 2004, с. 273-274

 

Xəzər dənizinin Azərbaycanərazisində geniş yayılan bəzi siyənək  növlərinin Anisakis shupakovi  Mosgovoy,1951 nematodu ilə yoluxmasının  qidalanmadan asılılığı . Zooloqlar cəmiyyətinin elmi  əsərləri,II cild, -Bakı, «Elm» , 2010 . səh. 226-229

 

Y.M.Seyidli,E.C.Mehdiyeva. Xəzər dənizinin Azərbaycan  sektorunda kutum (Rutilus frisii kutum (Kamensky)) balıgının parazit faunası. Azərb.MEA Zoologiya Institutunun əsərləri.29 cild. 2011. Səh.279-283

 

►Y.M.Seyidli. Xəzər dənizinə və Azərbaycanın дахили su hövzələrinə iqlimləşdirilmiş bəzi balıqların parazit faunası. Azərb.MEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. 30-cu cild №2. 2012 səh.. 61-67

 

Y.M.Seyidli, V.Ş.Yusubov, H.İ. Məmmədova, K.İ. Məmmədov. Mingəçevir su anbarında  çəki balığının (Cyprinus carpio L.) parazit faunasının müasir vəziyyəti.Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 5- ci cild, №1, 2013, səh. 78-81

 

►Y.M.Seyidli “Azərbaycanın müxtəlif su hövzələrində qambuziya balığının -Gambuziya affinis affinis (Baird et Girard) 1953 parazit faunasının müasir vəziyyəti” Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 6- ci cild, №2, 2014, səh. 87-91

 

►Y.M.Seyidli, V.Ş.Yusubov,   K.İ.Məmmədov, S.C.Yusubova. Mingəçevir su anbarında  iqlimləşdirilmiş ağ  amur və qalınalın balıqlarının parazitləri.Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 7- ci cild, №2, 2015, səh. 106-111

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:  
  Pedaqoji Fəaliyyəti:  
  Digər Fəaliyyəti:  
  Təltif və Mükafatları:  
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Böyük elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 71

Mobil Telefon: (+994 50) 611 90 81

Ev Telefonu: (+994 12) 477 59 08

Faks:  
  Elektron Poçtu: • y.seyidli@zoology.science.az
• yashar.seyidli@.mail.ru